موضوع این کتاب، شرح و تفصیل بشاراتی از کتب آسمانی پیامبران گذشته درمورد طلوع فروزنده‏ترین نور آسمان هدایت، حضرت محمد‌بن‌عبداللّه است که از منطق وحى شرف صدور یافته‌اند. هر چند برای اثبات رســالت پیــامبر بزرگوار اسـلام، دلایل روشن و ادلة کافی وجود دارد و نیازی به بررسی بشارات پیامبران پیشین نیست، ولى براى آگاهی و بیداری اهل‌کتاب (یهودیان و مسیحیان) که پرده‏هاى تعصّب مجال تأمل و بررسى دلایل رسالت الهی حضرت محمّد را برایشان باقى نگذاشته و همچنین براى یقین و اطمینان مسلمانان، بشاراتى را از کتب پیامبران پیشین که مورد قبول آنها نیز هست برای خوانندگان این‌کتاب باز‌خوانی‌می‌کنیم تا پیروان شریعت تورات و انجیل بدانند که در صورت انکار پیامبر اسلام با دستورات پیامبران دین خود نیز مخالفت کرده و در حقیقت به آنان نیز ایمان نیاورده‏اند.


نام کتاب : بشارات عهدین

نویسنده : آیت الله دکتر محمد صادقی تهرانی

دانلود کتاب با لینک مستقیم (فایل PDF)


مطالب مرتبط