نویسنده متعهد این رساله، که از برجسته ترین فقیهان مجاهد و آزاداندیش جهان اسلام به شمار می رود و در بیست سالگی به درجه رفیع اجتهاد نائل شده؛ بیش از نیم قرن، تلاش مستمرّ خویش را در مسیر گسترش معارف والای قرآن در سطح دنیا قرار داده است و در این رساله نیز، با نبوغ و تیز بینی خاصّ خود، به بررسی یکی از مسائل روزمرّه مسلمانان که مشکلات فراوانی را برای آنان در پی داشته، پرداخته است. و با گذر از حصارهای تنگ تعصّبات فرقه ای؛ تمامی مجتهدان و مقلّدان را برای پیروی حکمی از احکام مهجور قرآن مبین، فراخوانده، تا راه گشای ظهور حجّت الهی برای احیای کتاب الله باشد. متن تحقیقی حاضر با ایجاد نقطه عطفی در تاریخ فقاهت اسلامی؛ بیانگر این دو مسئله است که اوّلاً: «سفر» هرگز مانع روزه داری و اتمام رکعات نماز نیست و ثانیاً: فقط به هنگام خطر، کیفیّت ظاهری نماز تغییر می کند. و این نتیجه امتثال اوامر مبارک اهل بیت نبوّت مبنی بر وجوب مؤکّد عرضه احادیث به قرآن است. که نهایتاً – به جای مسائل یکصدگانه «رساله های عملیّه» پیرامون نماز و روزه مسافر – دو حکم مذکور، وظیفه متمسّکین حقیقی به ثِقْلَین را به وضوح معیّن می نماید. امید آن که با اعتصام جمیع مسلمین به قرآن که تنها راه تمسّک به ولای پیامبر و اهل بیت است، شاهد اجرای صحیح احکام الهی در جوامع اسلامی باشیم.


نام کتاب : نگرشى جدید بر نماز و روزه مسافران

نویسنده : آیت الله العظمی محمد صادقی تهرانی

دانلود کتاب با لینک مستقیم