آنچه پیش روی شماست کتابی است بی نظیر حول بررسی حقوق زن در اسلام به قلم آیت الله صادقی تهرانی که اهم مطالب آن به شرح زیر است:

  • بحث پیرامون مباحثی نظیر سن بلوغ ، قضاوت ، مرجعیت ، ارث ، قصاص ،تعدد زوجات و...
  • پاسخ و پرسش هایی چند از سمینار زنان تهران
  • پاسخ  آیت الله صادقی تهرانی به مقالات خانم شیرین عبادی و مهندس ژیلا موحد شریعت پناهی
  • مناظره ی مکتوب بین  آیت الله صادقی تهرانی و مهندس ژیلا موحد شریعت پناهی
  • جوابیه آیت الله صادقی تهرانی به عهد نامه مصوب سازمان ملل راجع به حقوق زنان به درخواست مرکز تحقیقات قوه قضاییه

نام کتاب : حقوق بانوان در اسلام

نویسنده : آیت الله العظمی محمد صادقی تهرانی

دانلود کتاب با لینک مستقیم - فایل PDF