نکات جالب و خواندنی از قرآن 8 (ازدواج قابیل و هابیل)

اقوال مختلفی درباره ی چگونگی تناسل دوم ( ازدواج قابیل و هابیل ) وجود دارد . برخی میگویند با جن ازدواج کردند و برخی هم گویند با حوریه ای. برخی نیز قائلند با خواهران خودشان ازدواج کردند . اما نظر صحیح کدام است؟ جواب در آیه ی زیر است.

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ... (حجرات : 13)

هان ای مردمان! ما شما را به‌راستی از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملّت‌هایی و قبیله‌هایی گردانیدیم تا یکدیگر را (متقابل) شناسایی کنید. همواره ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.

«من» در" من ذکر و انثى" مورد دو احتمال است: بیانیه و نشویه (نشات یافته و به وجود آمده)، بیانیه تبیینى است براى «کم» که شما انسانها یا مذکر هستید و یا مؤنث، ولى این نخست توضیح است، وانگهى این دوئیت مبناى وحدت در «لتعارفوا» نیست، و نیز نشویه به معناى اینکه شما همگان از میان مذکران و مونثان تولد یافته اید، که این هم روى آن هر دو مبنا شایسته کلام الهى نیست، مى ماند بعد دوم نشویه بودنش بدین معنى که کل نسلهاى انسانى تا آخرین زمان تکلیف منتهى به یک مرد و زن باشد، و این معنى از هر دو جهت درست است، جهت نخست وحدت تناسلى است که در نتیجه گرایش به وحدت شناخت و تعارف است، در ثانى تبیین این حقیقت است که تمامى نسلهاى فعلى انسانى در عرض زمین و طول زمان تنها منتهى به دو نفرند و بس، و دیگر نفرى و یا نفرات دیگرى هرگز در کار نیستند و چنانکه آیه (4: 1) هم این حقیقت را ثابت مىکند، که بر خلاف روایاتى چند در تناسل دوم حوریّه و یا جنیهاى در کار نیست که اگر هم بود" من ذکر و انثى" غلط بود و بجاى «انثى» بایستى «أناثى» مى بود، که نخست حوا براى نسل اول و سپس حوریه و یا جنیه براى نسل دوم، و دربعد سوم تناسل کلى تا آخرین زمان تکلیف، روى این اصل دومین تناسل انسان بر مبناى خواهران و برادران اولین بوده است که پس از انجام این ازدواج و تناسلش تا پایان زمان تکلیف حرام گشته، و این سخن که ازدواج خواهر و برادر کلًا حرام است و مگر خدا ناتوان بود که تناسل دومین را نیز بر مبناى حلال انجام دهد که حوریه و جنیهاى هم در کار باشد؟ پاسخش این است که این ازدواج مانند ظلم و مشابهش حرمت ذاتى ندارد، بلکه حرمتش مصلحتى است، که اگر این حلیت دوام یابد انفجار مداوم جنسى در کل خانوادهها خواهد بود، ولى تنها مرحله دومین تناسل در زمان محدود بین خواهران و برادران چنان محذورىتی را نداشته است، و اینکه خواهران و بردارن بگونه هاى مماس از یک رحم و از یک صلب هستند پس چگونه مى شود با هم ازدواج کنند؟ پاسخ این است که این منتهى شدن به یک صلب و یک رحم موجب حرمت ازدواج ایشان نیست، چنانکه نواده هاى انسان با یکدیگر ازدواج مىکنند، وانگهى بر حسب روایتى از باقر العلوم علیه السلام که در پاسخ اینگونه و آنگونه معترضان چنان فرمود: مگر خود حوا از آدم آفریده نشده، پس چگونه با هم ازدواج کرده اند؟» آرى این آفرینش نزدیکتر از آفرینش مماس از پدر و مادر است.

منبع : ترجمان فرقان آیت الله صادقی تهرانی