آنچه پیش روی شماست خلاصه مباحث فلسفی قرآنی در نقد فلسفه مرسوم حوزوی است در مباحثی از قبیل تجرد روح و خلود در جهنم و ...است که پیش از این با عنوان «شصت سال تفکر قرآنی» در هفته‌نامه ی سلام، یکشنبه 9 مهر 1385، شماره ی 55، ص 10 و 11، درج شده؛ مصاحبه ی برادرمان سجّاد واعظی (نویسنده، پژوهشگر، حافظ کل قرآن کریم و شاگرد قرآنی معظم له) است که حجج اسلام علی چراتیان و محسن نورانی در آذرماه 1390 به ویرایش و تطبیق آن با بیانیه ی سال 1386 اهتمام نمودند.

ولازم به ذکر است: از آنجا که آغاز تفکرات قرآنی حضرت استاد علّامه آیة الله العظمی صادقی تهرانی «قدّس سره» از سن 14 سالگی بوده است بنابراین تا هنگام مصاحبه حدوداً شصت و شش سال و تا پایان عمر قریب به هفتاد و یکسال در قرآن تدبر و تفکر نموده اند هنیاً له عاش سعیداً و مات سعیداً.


نام مصاحبه : قبسی از حکمت قرآن
مصاحبه کننده : سجاد واعظی
مصاحبه شونده : آیت الله دکتر محمد صادقی تهرانی