آنچه پیش روی شماست مصاحبه مجله پژوهشهای قرآنی با آیت الله العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی وِیژه زن در قرآن است که پاسخ های قانع کننده قرانی به سوالات زیر است:

  • منظور از قوّامیّت در آیة « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ... . » چیست ؟
  • آیا گسترة ( قوّامیّت ) مردان براى زنان محدود به خانواده است یا شامل کلّ جامعه مى شود ؟
  • اینکه طلاق به اختیار مرد وانهاده شده است ، آیا یک امتیاز براى مردان نخواهد بود ؟
  • اگر مردى بدون رضایت زن ، او را طلاق داد ، آیا طلاق واقع مى شود یا خیر ؟
  • اگر مرد به دلیلى قادر به انفـاق نباشد و یا در جامعه اى زن و مرد ناگزیر باشند کار کنند تا بتوانند هزینه هاى زندگى مشترک را تأمین نمایند ، در این صورت آیا باز هم مرد ( قوّام ) خواهد بود ؟
  • آیا مى توان ادّعا کرد که احکام قرآن در زمینة زنان ، ناظر به نیازها و شرایط زمان نزول بوده است و در سایر زمانها ، متناسب با شرایط و مقتضیّات باید قوانین دیگرى را پذیرفت ؟
  • حکمت نابرابرى زن و مرد در ارث از نظر قرآن چیست؟
  • دلیل آنکه همة نعمتهاى بهشتى که از قرآن یادشده براى مردان است چیست ؟
  • چرا همسران بهشتى به تعداد فراوان ، تنها براى مرد است و زن از این نعمت محروم شده است ؟
  • و...
دانلود با لینک مستقیم- فایل PDF

دانلود با لینک مستقیم- فایل WORD


مطالب مرتبط