سر لوحه دعوتهای آسمانی و فعالیت های رهبران حق در یک نفی و اثبات به عنوان جامعترین نمونه «لا اله الا الله» در همه مرزهای زندگی و تمامی اقشار زندگان ، در نفی فساد و ایجاد صلاح مختصر می شود.

قرآن مقدس فساد و افساد در زمین را از هر نوعش در جا محکوم ساخته و در آیه ۳۳ مائده که در این زمینه آیه مادر است ، سعی کنندگان در افساد را محکوم به کشتار یا چوبه دار یا بریدن دست و پا بعکس یکدیگر و یا نفی از زمین نموده است . 

نگارنده در این دفتر مختصر بخشی عمیق در این پیرامون یرای روشنگری قضات شرع و سایر دین پژوهان دارد که در درس فقه سیاسی حوزه مبارکه علمیه قم برای طلاب علوم دینی داشته اند.


نام کتاب : مفسدین فی الارض

نویسنده : آیت الله العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

دانلود کتاب با لینک مستقیم