مقاله ای که پیش روی شماست مقاله تماما قرآنی می باشد که بدون تعصب شیعی یا سنی و فقط با دقت در خود آیه وضو در صدد استخراج احکام وضو بر آمده است و بدین چهار سوال مهم پاسخ داده می شود :

1. آیا در وضو شستن صورت از بالا به پائین شرط است یا خیر؟

2. آیا در وضو باید دستها را از بالا به پائین شست {نظر اکثر علمای شیعه} یا از پائین به بالا {نظر علمای اهل سنت} ؟ یا اینکه در هر دو صورت صحیح است؟

3. مسح سر چگونه است؟ آیا باید سر را شست {نظر علمای اهل سنت} یا بعضی از سر را مسح کرد {نظر علمای شیعه}؟

4. آیا در وضو باید پاها را شست یا مسح کرد؟ در صورتی که مسح پا واجب باشد باید کل پا را مسح کرد یا مسح بعضی از پا نیز جائز است؟


نام مقاله : وضوی قرآنی 

نویسنده : مهند طاها

دانلود مقاله با لینک مستقیم - فایل PDF

دانلود مقاله با لینک مستقیم - فایل WORD