در طی این چند روز تصمیم گرفتم تا 140 مطلبی که تاکنون در وبلاگ رسولان گذاشته ام را مرور کنم تا کم و کاستی های مطالب را تکمیل کنم ، از این رو پس از بررسی متوجه شدم که فایل word  یا pdf  برخی ازاین  کتب ، مقالات ، مصاحبه ها و ... را یا تاکنون نداشته ام و یا فراموش کرده بودم که برای دانلود قرار دهم که هم اکنون به شرح ذیل برای دانلود قرار می دهم :


1-  دانلود فایلword کتاب آفریدگار و آفریده

2-  دانلود فایلword کتاب بشارات عهدین

3-  دانلود فایل word کتاب علی و الحاکمون

4-  دانلود فایلword و pdf تمامی پنج جلد کتاب تفسیر ترجمان فرقان در یک سند

5-  دانلود فایلword کتاب تاریخ اندیشه و تمدن

6-  دانلود فایلword کتاب این؟ (فقط متن عربی)

7-  دانلود فایلword کتاب فقه گویا

8-  دانلود فایل word کتاب نقدی بر دین پژوهی فلسفی معاصر

9-  دانلود فایل word کتاب پرسش و پاسخ احکام قضایی

10-  دانلود فایل  word کتاب حقوق بانوان در اسلام

11-  دانلود فایل  word کتاب علی و زمامداران

12-  دانلود فایل word کتاب اسرار ، مناسک وادله حج

13-  دانلود فایل word مقاله قرآن منشور وحدت اسلامی

14-  دانلود فایلword مقاله شرح باب ثانی از روش فقهی صاحب تبصرة الفقهاء

15-  دانلود فایل word مقاله پاسخ به غالی

16-  دانلود فایل word و pdf  مقاله رد الشمس (اصلاح شده توسط محسن نورانی)

17-  دانلود فایلword جزوه تبیان

18-  دانلود فایل pdf جزوه اعتراضی شیخ حسن میلانی با عنوان نقدی بر اندیشه های دکتر صادقی

19-  دانلود فایل word  مقاله روش تفسیری آیت الله صادقی تهرانی در تفسیر الفرقان

20-  دانلود فایل word جزوه چشمه تشنگان

21-  دانلود فایلword مصاحبه قرآن و ادیان و فرهنگها

22-  دانلود فایلword مجلدات 3 – 5 – 6 – 9 – 20 – 21 – 22 – 25 – 26 – 28 از تفسیر موضوعی

23-  دانلود فایل pdf مجلدات 3 – 21 – 22 از تفسیر موضوعی (مجلد اول البرزخ و المعاد – الاخلاق – الادعیه و ابتهالات ربانیة که برای نخستین بار در اینترنت قرار می گیرد)