مرحوم آیت الله محمد صادقی تهرانی در یک گفت ‌وشنود بلند و منتشرنشده که سال‌ها قبل با وی صورت پذیرفته به بیان خاطرات سیاسی علمی خویش پرداخته‌ و گفته است: امام خمینی(ره) مرجعیت را ملازم با دخالت در امر سیاست می‌دانستند.

به گزارش مشرق، مرحوم صادقی از جمله شاگردان درس فلسفه حضرت امام خمینی(ره) بودند و این خود نشان می‌دهد که خاطراتی که نظر می‌گذرانید، از چه قدمتی برخوردار است.

به هر روی این ناگفته‌ها از اسناد ارجمند تاریخ انقلاب اسلامی هستند که امیدواریم با انتشار آنها، پژوهش‌های تحلیلگران این حوزه از غنای بیشتری برخوردار شود.     

آنچه پیش روی دارید برشی است از یک گفت‌وشنود بلند و منتشرنشده به نقل از مجله پاسدار اسلام که سال‌ها قبل با مرحوم آیت الله دکتر محمد صادقی تهرانی صورت پذیرفته و وی در آن به بیان خاطرات سیاسی علمی خویش پرداخته‌ است.


نام مصاحبه : امام خمینی (ره) به روایت فقیه قرآنی (ره)
مصاحبه کننده : مجله پاسدار اسلام
مصاحبه شونده : آیت الله محمد صادقی تهرانی