نامه ی شهید محراب آیة الله صدوقی «ره» ارسال شده به مکه ی مکرمه برای فقیه مصلح آیة الله صادقی تهرانی «قدس سره» ده ماه پیش از پیروزی انقلاب

متن پشت پاکت نامه:

از لحاظ محترم جناب مستطاب عمدة العلماء الاعلام و حجة العلم و الاسلام صدیق مکرم و برادر معظم آقای حاج شیخ محمّد دکتر صادقی دامت برکاته و ایّامه [رؤیت] بِگردد.

چهارم جمادی الاولی/۱۳۹۸ (۲۳ فروردین ۱۳۵۷)

محمّد صدوقی یزد


متن داخل نامه:

بسمه تعالی

برادر معظم و حجة الاسلام مکرّم العلامة الصدیق جناب آقای دکتر محمد صادقی دامت برکاته و ایّامه

بعرض محترم عالی می رساند بعد از اهداء تحیّت و تقدیم ادعیه صالحه، دوام صحت و سعادت و موفقیت جنابعالی را از پیشگاه با عظمت حضرت ذوالجلال عز سلطانه مسئلت می نماید و امید است. که همواره مشمول عنایات  خاصّه و توجّهات مخصوصه حضرت ولی عصر ارواحنا فداه بوده و از هر جهت مؤید و منصور باشید. ایام و لیالی را با خوشی و خرّمی، شادی و شادکامی؛ موفقیت هر چه تمامتر برگزار و از هر مکروهی و گزندی برکنار باشید. جنابعالی را در این توفیق که برایت پیش آمد نموده تبریک می گویم، تنها آقای دکتر صادقی  می تواند در میانِ دشمنان زاینده ی نواصب، ندای مولای متقیان حضرت امیر مؤمنان علیه الصلاة و السلام را آشکارا به جمیع جهانیان خاصّه معاندین برساند. برادرم اعتراف دارم که مقصّرم و آنگونه  که شایسته و بایسته است درباره ات انجام وظیفه ننموده و نمیتوانم ، ولی جهات عدیده، دست بدست هم می دهد و مرا از هر اداء تکلیفی باز میدارد خواهشمندم که مورد خورده گیری درباره ام نشود و هیچگاه از دعا صالح در آن مکان مقدّس فراموش نشوم ... فرمایشی باشد مرقوم [فرمایید] و السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته

محمد الصّدوقی

چهارم جمادی الاولی/۱۳۹۸


نامه ی شهید محراب آیة الله صدوقی «ره» پس از انقلاب، حاکی از اشتیاق شدید به دیدار فقیه مصلح آیة الله صادقی تهرانی «قدّس سرّه» در اسفند ماه ۱۳۵۸ 


بسمه تعالی

بعرض برادر مکرّم جناب مستطاب حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ محمد صادقی دامت برکاته میرساند

بعد از اهداء سلام و استعلام از مجاری حالات شریفه پس از بازگشت آن دوست دیرینه چندین نوبت به قم و تهران مسافرت نموده توفیق ملاقات جنابعالی برایم حاصل نشد و زاید الوصف شائق بودم که به فیض ملاقات برخوردار گردم امید است که بعداً موفق شوم کتابخانه ی مفصّلی را حدود ۲۰ سال است تأسیس نموده و از فقر، کتابی باشد احتیاجی هست. دوره ی مؤلّفات جنابعالی را نیاز دارم؛ آن مقدار که فرستاده اید متشکر، و آنچه را که باقی مانده بعداً برایم بفرستید  و اگر کتابهایی را که بنده آشنایی ندارم در نظر باشد معرفی فرمایید در خاتمه ملتمس دعا هستم، فرمایشی باشد ارجاع [فرمایید]

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته؛ از کتب ارسالی، زاید الوصف

متشکرم- محمد الصّدوقی

۱۵ ع ۱۴۰۰/۲

(۱۴ اسفند ۱۳۵۸)