سیری تفصیلی در موضوعات درس خارج فقه مقارن

ردیف

موضوع

مباحث اصلی

دریافت

81

طهارت و نجاست

(آب کر و قلیل)

1- طهوریت و انفعال آب چگونه است و آیا نجاست شی نجس در صورتی زائل می شود که آب مطهر باشد؟

2- بحث حول آیات طهارت آب 

دریافت

82

طهارت و نجاست

(آب کر و قلیل)

1- انتقاد از علمای شیعی و سنی در کنارگذاری قرآن

2- آب کر چیست؟

3- عدم لزوم کر بودن آب در تطهیر

دریافت

83

طهارت و نجاست

(آب کر و قلیل)

1- آیا کر بودن آب راکد در اعتصام لازم است؟

2- آیا آب قلیل با برخورد به نجاست، نجس می شود؟

دریافت

84

طهارت و نجاست

(آب کر و قلیل)

1-  آیا کر بودن آب راکد در اعتصام لازم است؟

2- بحث روایی حول آب کر و قلیل

3- دو شرط مطلق بودن آب و خبیث نبودنش در طهارت و مطهر بودن کافی است.

دریافت

85

طهارت و نجاست

(آب کر و قلیل)

1-خبیث چیست و در چه مواردی تحریم شده است؟

2- آیا کر بودن آب در اعتصام لازم است؟

3- بررسی روایاتی که برای آب کر ، وزن و مساحت بیان کرده اند.

دریافت

86

طهارت و نجاست

(آب کر و قلیل)

1- بیان معنای کلمه «کر» از دید لغت و روایت

2- بررسی روایاتی که برای آب کر ، وزن و مساحت بیان کرده اند.

دریافت

87

طهارت و نجاست

(آب کر و قلیل)

بحث روایی حول آب کر و قلیل

دریافت

88

مکاتب درونی اسلام

بحث ویژه 4 مکتب درونی اسلام در مواجهه با وحی :

·         انفصال کلی از وحی

·         تحمیل بر وحی

·         تفکیک مطالب وحیانی و غیر وحیانی

·         مکتب استقلالی وحیانی

دریافت

89

مکاتب درونی اسلام

آب کر وقلیل

1- بحث ویژه 4 مکتب درونی اسلام در مواجهه با وحی :

                     انفصال کلی از وحی

                     تحمیل بر وحی

                     تفکیک مطالب وحیانی و غیر وحیانی

                     مکتب استقلالی وحیانی

2- آیا آب قلیل پاک کننده (مطهر) است؟

3- بررسی روایی ویژه اینکه آب قلیل هنگام برخورد با نجاست در صورت عدم تغییر نجس نمی شود.

دریافت

90

مکاتب درونی اسلام

بحث ویژه 4 مکتب درونی اسلام در مواجهه با وحی :

              انفصال کلی از وحی

              تحمیل بر وحی

        تفکیک مطالب وحیانی و غیر وحیانی

              مکتب استقلالی وحیانی

دریافت

91

مکاتب درونی اسلام

بحث ویژه 4 مکتب درونی اسلام در مواجهه با وحی :

              انفصال کلی از وحی

              تحمیل بر وحی

              تفکیک مطالب وحیانی و غیر وحیانی

              مکتب استقلالی وحیانی

دریافت

92

مکاتب درونی اسلام

بحث ویژه 4 مکتب درونی اسلام در مواجهه با وحی :

              انفصال کلی از وحی

              تحمیل بر وحی

              تفکیک مطالب وحیانی و غیر وحیانی

              مکتب استقلالی وحیانی

دریافت

93

مکاتب درونی اسلام

بحث ویژه 4 مکتب درونی اسلام در مواجهه با وحی :

              انفصال کلی از وحی

              تحمیل بر وحی

              تفکیک مطالب وحیانی و غیر وحیانی

              مکتب استقلالی وحیانی

دریافت

94

طهارت و نجاست

(آب مضاف)

1- آب مضاف یا مایعات ملحق به مضاف در برخورد با نجس مطلقا نجس نمی شوند.

2- بیان رابطه منطقی نجس و خبیث و عدم نجاست هر خبیث

دریافت

95

طهارات ثلاثه

1- آیا قبل از آیه مائده « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ...» نص و اشاره ای بر لزوم طهارت از حدث برای نماز داریم؟

2- کیفیت وضو قبل از آیه مائده « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ...».

دریافت

96

وضو

1- چرا خطاب در آیه « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ...» با « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» شروع شده است؟

2- فرق ایمان و اسلام چیست و کدام افضل است؟

3- بحث حول آیه وضو « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ...»

4-مشروعیت طهارت (وضو-غسل-تیمم) از حدث قبل از وقت صلاة برای نماز

دریافت

97

وضو

1- بحث حول آیه وضو « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ...»

2- بررسی احادیث اهل سنت ویژه وضو

دریافت

98

وضو

1- لزوم حفظ امانت الهی (قرآن) توسط شرع مداران

2- بیان اختلاف موجود شیعه و سنی در کیفیت غسل و مسح در وضو

دریافت

99

وضو

1- آیا وضو مسحتان و غسلتان است (نظر شیعه) یا غسلات اربعه (نظر اهل سنت) است؟

2- بررسی کیفیت غسل و مسح وضو از نظر قرآن و سنت

دریافت

100

وضو

1- بحث حول مطلقات و عمومات قرآن

2- بررسی کیفیت غسل و مسح وضو از نظر قرآن و سنت

دریافت

101

وضو

مخاطبین در فهم قرآن چه کسانی هستند و مراتب فهم و تضاد فهم قرآن بر چه مبناست؟

دریافت

102

وضو

1- مفهوم بودن دلالات قرآنی برای وصول به احکام برای علماء عارف به لغت قرآن و سنت

2- انتقاد از ترجمه های فارسی قرآن کریم که بیش از 10000 غلط دارد.

3-مشروعیت طهارت (وضو-غسل-تیمم) از حدث قبل از وقت صلاة برای نماز

دریافت

103

وضو

مشروعیت طهارت (وضو-غسل-تیمم) از حدث قبل از وقت صلاة برای نماز

دریافت

104

وضو

1- کیفیت وضو در اسلام (قبل از نزول آیه وضو) و شرایع قبل از اسلام

2- بیاناتی حول شریعت تورات و انجیل و فلسفه تعدد شرایع

3- تفسیر آیه « إِنِّی أَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ‏ إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً» که اشاره به داشتن طهارت از خبث و حدث برای نماز دارد.

دریافت

105

وضو

آیا لزوم طهارت از حدث قبل از صلاة برای غیر محدثین هم لازم است؟

دریافت

106

وضو

1-بررسی احادیث ویژه علت نزول آیه وضو و لزوم یا عدم لزوم طهارت قبل از نماز برای غیر محدثین

2- آیا کیفیت و ترتیبی برای وضو غیر از آنچه در آیه وضو آمده است واجب است؟

دریافت

107

وضو

1- کیفیت شستن دستها در وضو

2- مرفق چیست؟

3- (الی) در آیه وضو به چه معناست؟ « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ‏ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِق‏...»

دریافت

108

وضو

1- کیفیت شستن دستها در وضو

2- (الی) در آیه غایت مغسول است نه غایت غسل

3- کیفیت مسح پا در وضو

دریافت

109

وضو

بیاناتی حول مرحله عملی و عقلانی تکلیف با اشاره به هدف تشکل فقه مقارن و اهمیت قرآن در فقه مقارن قرآنی

دریافت

110

وضو

1- انتقاد از فقه و اصول فقه حوزوی

2- ازدیاد توضیح و تکامل وضو بعد از نزول آیه وضو نسبت به وضوی عهد مکی و وضوی مدنی قبل از نزول آیه

دریافت

111

وضو

1-مشروعیت طهارت (وضو-غسل-تیمم) از حدث قبل از وقت صلاة برای نماز

2- آیا طهارات ثلاثة قبل از نزول آیات مربوطه آنها و شرایع قبلی نیز بوده اند؟

دریافت

112

وضو

1- عدم دقت در معانی کلمات قرآن توسط اندیشمندان

2-مشروعیت طهارت (وضو-غسل-تیمم) از حدث قبل از وقت صلاة برای نماز

دریافت

113

وضو

بررسی کیفیت و ترتیب غسل و مسح اعضای وضو با موشکافی قرآن وسنت

دریافت

114

وضو

بررسی کیفیت و ترتیب غسل و مسح اعضای وضو با موشکافی قرآن وسنت

دریافت

115

وضو

بررسی کیفیت و ترتیب غسل و مسح اعضای وضو با موشکافی قرآن وسنت

دریافت

116

وضو

بررسی کیفیت و ترتیب غسل و مسح اعضای وضو با موشکافی قرآن وسنت

دریافت

117

وضو غسل - تیمم

1- بررسی کیفیت و ترتیب غسل و مسح اعضای وضو با موشکافی قرآن وسنت

2- عدم کیفیت در غسل و لزوم کمیت در غسل

3- بحث ویژه محورهای زیر در آیه تیمم « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکارى‏ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلاَّ عابِری‏ سَبیلٍ حَتَّى‏ تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدیکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَفُوًّا غَفُوراً»

                     حرمت دخول جنب به مسجد جز برای (عابری سبیل) با شروطش

                     بیماری های زنان از قبیل حیض و نفاس

۴- مبطلات طهارات ثلاثه (وضو - غسل - تیمم)

دریافت

118

تیمم

بررسی مباحث ذیل در آیه تیمم :

              (إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ) هر مرض و هر سفری را شامل می شود؟

              چه زمانی تیمم بدل از غسل و وضو لازم است؟

بیان ویژگی های (صَعیداً طَیِّباً) که از شروط تیمم هستند.

دریافت

119

تیمم

1- بررسی مباحث ذیل در آیه تیمم :

                     با کجای دست باید (صَعیداً طَیِّباً) را مسح کرد و با دست مسح شده باید کل صورت و دست را مسح کرد یا مقداری از آن

                     کیفیت و ترتیب مسح اعضای وضو

2- چه چیزهایی در نماز می توانند مسجود علیه باشند؟

دریافت

120

تیمم

1- بررسی مباحث ذیل در آیه تیمم :

       معنای کلمه (فَتَیَمَّمُوا)

       برخی از مباحث ادبی آیه

2- حدث مخالف و نابودگر کدام یک از طهارات جسمانی ، باطنی و روحانی است؟

دریافت