سیری تفصیلی در موضوعات درس خارج فقه مقارن

ردیف

موضوع

مباحث اصلی

161

وضو

1-طهارت وضو دارای 4 بعد تطهیر از خبث و حدث و نجس و تطهیر روح است.

2- حکم استفاده از خبائث چیست؟

3- لزوم طهارت از خبث و نجس و حدث (همگانی) و طهارت روح (اختصاصی) هنگام توضّو.

162

وضو

1-علوم اسلامی باید بر مبنای علم ، معرفت و تزکیه باشد.

2- لزوم تقلید از مرجع تقلید اتقی نسبت به مرجع تقلید اعلم و باتقوا.

3-لزوم طهارت از خبث و نجس و حدث هنگام توضّو.

163

طهارت و نجاست

تکرار جلسه 153

-

164

طهارت و نجاست

تکرار جلسه 154

-

165

طهارت و نجاست

تکرار جلسه 155

-

166

طهارت و نجاست

تکرار جلسه 156

-

167

طهارت و نجاست

تکرار جلسه 157

-

168

وضو

تکرار جلسه 158

-

169

وضو

تکرار جلسه 159

-

170

وضو

تکرار جلسه 160

-

171

وضو

1-مشروعیت طهارت (وضو-غسل-تیمم) از حدث قبل از وقت صلاة برای نماز

2-نباید فلسفه را در فقه داخل کرد.

172

وضو

1-مشروعیت طهارت (وضو-غسل-تیمم) از حدث قبل از وقت صلاة برای نماز

2- بیانات اخلاقی و عرفانی ویژه فلسفه عبادات و عبودیت

173

وضو

کیفیت غسلتان (شستن صورت و دست) و مسحتان (مسح سو و پا)

174

وضو

1-مشروعیت طهارت (وضو-غسل-تیمم) از حدث قبل از وقت صلاة برای نماز

2- حکم وجوب نیت و قصد قربت برای وضو و حکم ریا در عبادات

175

وضو

1-بیاناتی ویژه اطلاق و تقیید در قرآن

2-ترتیب و کیفیت غسل و مسح اعضای وضو

176

وضو

کیفیت غسل صورت و دستها در وضو

177

وضو

1- علل رجحان و افضلیت قرآن بر حدیث

2- کیفیت غسل دستها در وضو

178

وضو

1- انتقاد از نظر شیخ طوسی که «الی المرافق» در آیه وضو (یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‏ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْن‏) را به معنای «مع المرافق» گرفته اند.

2- کیفیت غسل دستها در وضو

179

وضو

1- کیفیت غسل صورت و دستها در وضو

2- در وضو چند بار لازم است دست و صورت را شست؟

3- کیفیت مسح سر در وضو

180

وضو

بیان کیفیت مسح سر و پا در وضو

181

وضو

بیان کیفیت مسح پا در وضو

182

وضو

بیان وظیفه شرعمداران هنگام برخورد قرآن باروایات (زمانی که قرآن و روایت مخالف یک دیگرند).

183

غسل

1- حدثهای اکبر چندتا هستند و آیا غسل مُکفی از وضو می باشد؟

2- آیا غرض اصلی از طهارت وضو و غسل شستشو است؟

3- بحث ویژه آیه محوری غسل « وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدیکُمْ مِنْه‏»

4- آیا احداث کبیره ای از قبیل حیض و نفاس و 4-استحاضه و مس میت به قید « لامَسْتُمُ النِّساءَ» ملحق ی شوند؟

184

غسل

1- آیه ی « وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدیکُمْ مِنْه‏»(سوره مائده) نسبت به آیه «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکارى‏ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلاَّ عابِری سَبیلٍ حَتَّى‏ تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدیکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَفُوًّا غَفُورا» (سوره نساء) ناسخ است یا مبین؟

2- بیان این مطلب که بر مبنای قرآن غسل های واجب مُکفی از وضو هستند.-تفسیر آیات غسل در سوره مائده و نساء

185

غسل

1- پاسخ ای سوال اعتراضی که چرا آیت الله صادقی تهرانی با وجود مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... وقت خود را صرف بحث حول مباحث جزئی مانند کیفیت وضو، غسل و ... می کنند؟

2- بیان کیفیت مسح راس و رجل در وضو

186

غسل

1- جایگاه علم رجال در استخراج احکام اسلامی چ میزان است؟

2- برخورد شرعمداران با قرآن چگونه باید باشد؟

3- بحثی ویژه ی آیه «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‏ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیما» با اثبات حرمت ربا مابین زوج و زوجه، کافر و مسلم، ولد و والد

187

غسل

1- بررسی روایی کیفیت مسح پا در وضو

2-حکم استعانة از دیگران در وضو گرفتن چیست؟

188

غسل

1- بررسی احکام موالاة در وضو

2- حکم استعانة از دیگران در وضو گرفتن چیست؟

3- تفسیر ویژه آیه « لا یَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُون‏»

4- بیان حکم شک مکلف هنگامی که هم وضو گرفته است و هم حدثی از او صورت پذیرفته و شک کند که حدث زودتر انجام شده است یا وضو.

5-حکم وضو گرفتن با ماء الورد و آب خبیث چیست؟

189

غسل

1- وضو زائل حدث اصغر و غسل زائل حدث اکبر است.

2- تفسیر آیه محوری غسل « وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدیکُمْ مِنْه‏»

3- بیاناتی ویژه معنای کلمه (جنب)

190

غسل

1- بیاناتی اخلاقی و عرفانی ویژه دائم الجنابة بودن انسان

2- تفسیر آیه محوری غسل « وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدیکُمْ مِنْه‏»

191

غسل

اثبات عدم وجوب رعایت ترتیب در غسل ارتماسی و ترتیبی از منظر قرآن و روایات

192

غسل

1- بیاناتی ویژه فصاحت و بلاغت زبان عربی خصوصا قرآن

2- ریشه کلمه (فَاطَّهَّرُوا) در آیه « وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا...» چیست؟

3- تفسیر آیه محوری غسل « وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدیکُمْ مِنْه‏»

193

غسل

1- اثبات عدم وجوب رعایت ترتیب در غسل ارتماسی و ترتیبی از منظر قرآن و روایات

2- تفسیر آیه محوری غسل « وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدیکُمْ مِنْه‏»

194

غسل

1- تفسیر آیه محوری غسل « وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدیکُمْ مِنْه‏»

2- آیا بروز حدث اصغر ما بین غسل مبطل غسل است؟

3- مُکفی بودن غسل های مستحب از وضو

195

غسل

1- اثبات وجوب غسل جمعه از منظر سنت نبوی (ص)

2- آیا غسل جمعه مُکفی از وضوست؟

3- زمانی که مکلف شک کند که رطوبت خارج شده بول است یا منی تکلیف چیست؟

4- اگر بعد از بول انسان استبراء نکند حکم رطوبت خارج شده چیست؟

5- اگر بعد از خروج منی انسان بول نکند حکم رطوبت خارج شده چیست؟

196

غسل

1- تفسیر آیه محوری غسل « وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدیکُمْ مِنْه‏»

2- اشاره به عدم قصر نماز مسافر در حالت غیر خوف

3- آیا رطوبت مشکوک خارج شده نجس و جنابت آور است؟

197

غسل

1- خروج منی با چه شرایطی جنابت آور است؟

2- آیا جنب شدن در خواب، عملِ شیطان است؟

3- بحث ویژه آیه «وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحیضِ‏ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحیضِ‏ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرین‏»

198

زناشویی

1- بحث ویژه آیه «وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحیضِ‏ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحیضِ‏ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرین‏»

2- حکم مقاربت جنسی با زنان در حالت حیض

199

زناشویی

اثبات حرمت آمیزش با زنان از دبر (سکس مقعدی) از منظر قرآن و سنت

200

زناشویی

1- بحث ویژه آیه «وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحیضِ‏ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحیضِ‏ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرین‏»

2- حکم مقاربت جنسی با زنان در حالت حیض

3- اثبات حرمت آمیزش با زنان از دبر (سکس مقعدی)

4-بر مبنای آیه «نِساؤُکُمْ حَرْثٌ‏ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ...» هدف از آمیزش جنسی چیست؟