در این پست ده عدد از کتاب های آیت الله محمد صادقی تهرانی که توسط جامعة علوم القرآن (دفتر معظم له) به زبان اردو ترجمه شده است تقدیم می گردد.

r

نام کتاب

PDF Document

Microsoft Word

1

اسرار و مناسک و ادله حج

دریافت

دریافت

2

آفریدگار و آفریده

دریافت

دریافت

3

آیات رحمانی

دریافت

دریافت

4

پرسش و پاسخ احکام قضایی

دریافت

دریافت

5

حقوق بانوان در اسلام

دریافت

دریافت

6

رساله توضیح المسائل نوین- نسخه قدیمی

دریافت

دریافت

7

رساله توضیح المسائل نوین- نسخه جدید

دریافت

-

8

علم قضاوت در اسلام

دریافت

دریافت

9

فقه گویا

دریافت

دریافت

10

مفت خواران

دریافت

دریافت

11

نماز و روزه مسافران

دریافت

دریافت