رسول جعفریان ، روحانی و پژوهشگر تاریخ ایران است ، وی اکنون استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران و رئیس کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران می باشد. او در کتاب خود تحت عنوان جریان ها و سازمان های مذهبی – سیاسی ایران (1320 – 1357) ، اتهاماتی را علیه فقیه مظلوم قرآنی ، آیت الله العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی مطرح کرد. متن اتهامات رسول جعفریان همراه با متن پاسخ نامه آیت الله صادقی تهرانی در فایل زیر تقدیم می گردد.


دریافت فایل با لینک مستقیم - فایل PDF

دریافت فایل با لینک مستقیم - فایل WORD