اعظم طارق از نمایندگان مجلس پاکستان بود  و ریاست گروه تکفیری (سپاه صحابه) را برعهده داشت. او در سال ۱۳۷۳ در ضمن یک سخنرانی شروع به ناسزا و هرزه گویی به ساحت مقدس حضرت ولی امر (عج) کرد. پس از این هرزه گویی ها ، فقیه مجاهد قرآنی آیت الله صادقی تهرانی حکم اعدام او را صادر کرد و نوشتند که تمام مسلمین موظفند که اعظم طارق را به سخترین وضعی اعدام کنند. البته دیگر مراجع در برابر هتاکی های اعظم طارق سکوت کرده و حکمی صادر نکردند. ما در این سند موارد زیر را تبیین خواهیم کرد :
۱- آشنایی با گروه تروریستی (سپاه صحابه) و اهداف آن
۲- متن توهین و هرزه گویی های اعظم طارق به حضرت مهدی (عج)
۳- متن حکم اعدام اعظم طارق توسط آیت الله صادقی تهرانی


دانلود سند با لینک مستقیم - فایل PDF

دانلود سند با لینک مستقیم - فایل WORD