آیا می دانید که طبق قران در برزخ شب و روز وجود دارد و برزخیان در برزخ می خوابند؟!

النَّارُ یُعْرَضُونَ عَلَیْهَا غُدُوًّا وَعَشِیًّا وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

(اینک هر) صبح و شام بر آتش نمایش داده می‌شوند و روزی که رستاخیز بر پا شود (فریاد می‌رسد که:) «فرعونیان را در سخت‌ترین (انواع) عذاب در آورید.

این آیه بیانگر زندگى و آتش برزخى براى فرعونیان است، که «حاق» احاطه فعلى عذابشان به هنگام غرق است، و" یعرضون علیها ..." عذاب برزخى است که میانگین عذاب دنیا و آخرت است، زیرا در آخرت گیراندن آتش و دخول در آن است که پیوسته در آن مى سوزند، ولى اینجا عرض بر آتش را در اختصاص صبح و شام دانسته، چنانکه آیات بهشت برزخ هم نسبت به اهل بهشت این مطلب را بیان مى کند، دلیل دیگر هم بر این زندگى و عذاب برزخى" غُدوّاً و عَیشاً" است زیرا در- قیامت چنانکه اشاره شد- هرگز براى عذاب و رحمت وقت معینى نیست و- چنانکه در آیه (۳۶: ۵۲) نیز آمده- در عالم برزخ برزخیان در اکثر اوقات خوابند بجز ویژگان که به مقتضاى رحمت ربانى بیداریهاى رحمت افزاى آنان افزون است. و آخرین برهان بر این زندگى برزخى" یوم القیامة" است که ال فرعون را پس از این عذاب در" اشدّ العذاب" قرار مى دهد.

منبع : ترجمان فرقان آیت الله محمد صادقی تهرانی