چرا خدا قران را مبین (روشنگر) و تورات را مستبین (روشنی خواه) می نامد؟

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ...وَآتَیْنَاهُمَا الْکِتَابَ الْمُسْتَبِینَ (صافات :۱۱۴ تا ۱۱۷)

«و به‌راستی بر موسی و هارون بسی منّت نهادیم...و آن دو را کتاب روشنی‌خواه دادیم.»

این کتاب مستبین - و نه مبین - که مقصود تورات موسى است فرقش با کتاب مبین که قرآن است چیست؟ پاسخ اینست که کتاب مبین (روشنگر) خود بیانگر وحیانی بودنش است یعنی قران به تنهایی ثابت می کند که از طرف الله نازل شده است ولى کتاب مستبین (روشنی خواه) که گرفته اى از وحى است ممکن است خود بیانگر وحیانى بودن خودش نباشد، چنانکه تورات در حال عدم تحریفش مبین وحیانى نبود یعنی ثابت نمی کرد که این کتاب از طرف خدا است و برای اینکه ثابت شود که وحیانی است باید حضرت موسی معجزاتی انجام می داد تا مردم به تورات ایمان بیاورند، تا چه رسد به پس از تحریفش بدین معنى که کل کتابهاى وحیانى مستبین اند و نه مبین و بیانگر وحى، و تنها بیانگر وحیانى بودنشان نشانه هاى ربانى رسالتى است مانند معجزات موسى علیه السلام ولى قرآن خود فرفان است و افزون بر وحیانى بودنش، به خودى خود بیانگر و حیانى بودن خود مى باشد.


منبع کتاب ترجمان فرقان نوشته آیت الله محمد صادقی تهرانی