پس از مدتها تفحّص در سایت های اینترنتی و پیگیری از اشخاص مختلف ، پایگاه «رسولان» مفتخر است برای اولین بار مجموعه ی نسبتا کاملِ تصاویر به جا مانده از فقیه قرآنی ، آیت الله محمد صادقی تهرانی ، که بالغ به 550 تصویر است را منتشر نماید. قابل به ذکر است کمتر تصویری از فقیه قرآنی یافت می شود که در این مجموعه وجود نداشته باشد.
در اینجا لازم است از مدیر سایت «البلاغ» تشکر کنیم که بیشتر این تصاویر را در اختیار ما قرار دادند.


دانلود مجموعه تصاویر فقیه قرآنی در یک فایل فشرده

حجم : 817 مگابایت


نمونه تصاویر