بر خلاف دیگر فقیهان که معنقدند آیات الاحکام قرآن حدود 500 آیه است آیت الله صادقی تهرانی بر این باورند آیات الاحکام بیش از 2000 آیه است و حتی همان 500 آیه نیز مورد بررسی دقیق فقهاء قرار نگرفته و قربانی شهرتها ، اجماعات و احادیث گردیده است.
ایشان در فقه مقارن به طور کمل ابواب فقهی را بررسی نموده اند. علاوه بر درس خارج فقه ، ایشان درسلسله  دروس آیات الاحکام که 78 جلسه از آن ضبط گردیده ، نیز به بررسی آیات فقهی قرآن پرداخته اند.
موضوعات این سلسله دروس عبارتند از : قصاص ، دیات ، محاربه ، ارتداد ، احکام سرقت ، احکام زنا ، طهارت و نجاست ، وضو ، اقرار و ...
هر 78  جلسه را برای راحتی در دانلود ، در یک فایل فشرده قرار دادیم. در این فایل فشرده ، سندی موجود است که عناوین هر جلسه در آن مشخص گردیده است.

توجه : این دروس به زبان فارسی می باشند.


دانلود دروس آیات الاحکام در یک فابل فشرده