تقدیم می کنم به شما خوانندگان عزیز قرائت زیارت ناحیه مقدسه ، دعای کمیل ، دعای آه وا نفساه و قرائت نماز جمعه با صدای فقیه گرانقدر قرآنی آیت الله صادقی تهرانی که در سال 1356 در منزلگاه عباد الله ،  مسجد الله الحرام ضبط گردیده است.

روحش یاد و قرین آرامش باد.

ر

نام زیارت و دعا

مکان

تاریخ

دانلود

1

زیارت ناحیه مقدسه

مکه مکرمه

22/8/1356

دانلود

2

زیارت ناحیه مقدسه

مکه مکرمه

29/8/1356

دانلود

3

دعای کمیل

مسجدالحرام

16/11/1356

دانلود

4

دعای آه وا نفساه

از امام زین العابدین (ع)

قم

27/2/1359

دانلود

5

قرائت نماز جمعه

مکه مکرمه

12/12/1356

دانلود