آیت‌الله دکتر محمّد صادقی تهرانی از مراجع تقلیدی است که سبقة حوزوی و دانشگاهی را با هم دارد و چنان که رسالاتش نشان می‌دهد، اعتقادی جدی به نو آوری ـ به معنای عدم محافظه کاری در بیان احکام الهی ـ دارد. اما هر نوآوری را که خوشایند قشری خاص از مردم باشد تأیید نمی‌کند و شدیداً تأکید دارد که هر فتوای نوینی باید در چارچوب قرآن و سنت قرار داشته باشد.

آنچه پیش روی شماست مصاحبه روزنامه اعتماد و روزنامه توسعه با آیت الله صادقی تهرانی است که حاوی سوالات بسیار مهمی بدین شرح است :

  • چیز معینی به عنوان سیستم حقوق بشر مدوّن شده است یا این ماییم که در صدد تدوین آن هستیم؟
  •  آیا ما قادریم از اسلام چیزی شبیه به حقوق بشر [غربی] استخراج کنیم؟ 
  • آیا در جامعه اسلامی مسلمانی و نامسلمانی طبقه‌بندی به حساب نمی‌آید که به دنبالش حقوق و تکالیفی تعریف شود؟ 
  • بحث حجاب غیر مسلمین در فقه چه جایگاهی دارد؟‌
  • آیا این امکان وجود دارد که برخی از احکام اسلامی را به‌روز کرد؟‌
  • افرادی که با حکومت اسلامی اختلاف عقیده دارند از نظر فقهی چه وضعی پیدا می‌کنند؟
  • تفاوت فقه گویا و فقه پویا در چیست؟
  • این فقه گویا در باب تغییر کار‌کرد نقش‌های زنان در جامعه و حقوق و تکالیفشان چه موضعی دارد؟ 
نام مصاحبه : گـویایـی احـکـام ،پویایی موضوعات
مصاحبه گر : روزنامه اعتماد و روزنامه توسعه
مصاحبه شونده : آیت الله دکتر محمد صادقی تهراتی