در این پست تفسیر ده سوره ی قرآن کریم که منتخب از تفسیر مختصر ترجمان فرقان آیت الله العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی می باشد ، تقدیم شما خواننده گرامی می گردد.


دانلود تفسیر سوره یونس
دانلود تفسیر سوره یوسف
دانلود تفسیر سوره ابراهیم
دانلود تفسیر سوره مریم
دانلود تفسیر سوره حجرات
دانلود تفسیر سوره یس
دانلود تفسیر سوره نوح
دانلود تفسیر سوره لقمان
دانلود تفسیر سوره واقعه
دانلود تفسیر سوره نجم