اگر از شما بپرسند، آیا دایی ، عمو و شوهر دختر محرم هستند یا نامحرم؟ شما با قاطعیت جواب خواهید داد : بله ، این مسئله که بسیار واضح هست و کسی درباره محرم بودن اینها شکی ندارد. اما امروز تصمیم گرفتم مقاله ای که بر مبنای فقه گویای قرآنی نوشته شده ، در اختیار شما قرار دهم که به احتمال زیاد یقین شما را به شک یا بالاتر ، به یقینی مخالف یقین قبلیتان تبدیل کند و آن این است که برایتان ثابت شود دایی ، عمو و داماد نامحرم هستند. 

نویسندگان مقاله پس از نوشتن این مقاله آن را برای برخی پژوشگران فرستاده و درخواست پاسخ کردند.

بعد از این درخواست دو تن از منتقدان (حجت الاسلام علی چراتیان و حجت الاسلام محسن نورانی) لطف نمودند و در نامه اول ، سوالاتی را برای آقای مهدی عباسزاده (از نویسندگان مقاله حجاب در اسلام) ارسال نمودند تا مبانی فکری و نظریشان مشخص گردد تا بعد از اتمام سوالات ، ردّیه خود را بر این مقاله بنویسند.

نویسندگان مقاله نیز پس از دریافت نامه اول به تمام سوالات این منتقدان جواب دادند .سپس این دو پژوهشگر نامه دوم و سومشان را که حاوی سوالاتی جدیدی بود ، برای آقای عباس زاده فرستادند و آقای عباس زاده نیز به برخی سوالات پاسخ داده و به تعدادی هم پاسخ ندادند و علت را چنین ذکر کردند که « چون باقی سوالات طرح شده را خارج از موضوع دیدم، از پاسخ به آن خودداری کردم»

در نامه چهارم ، منتقدان سوالات پاسخ نداده شده قبل را به علاوه سوالات جدید برای آقای عباسزاده فرستاده و مطالبه جواب کردند و نویسندگان مقاله  نیز در جواب نامه چهارم ، جریان ارسال سوالات پی در پی را به نقد و چالش کشیدند و در بخشی از جواب نامه نوشتند : «اگر آقایان در برابر استدلالهای مندرج در مقاله (حجاب در اسلام) ردّی دارند مطرح کنند و ما پاسخ دادن به سوالاتی که پایانی ندارد و خارج از بحث می باشد را صلاح نمی دانیم».

ما در مقاله «حجاب در اسلام» متن مقاله را همراه با سوالات پاسخ داده شده نامه اول تا سوم آورده ایم و سپس  نامه چهارم  و نامه پنجم منتقدان را همراه با جوابیه آقای مهدی عباس زاده را در اختیار شما قرار دادیم.

بعد ار چند سری نامه نگاری بحث به اینجا ختم شد که آقای عباس زاده حاضر نشد به سوالات بی ربط آقای چراتیان پاسخ دهد مگر به شروط مذکور در جواب نامه پنجم  و آقای چراتیان هم حاضر نشد جواب مقاله را بدهد مگر اینکه که آقای عباس زاده به سوالات فرستاده شده در نامه چهارم جواب دهد و بعد از آن هم سوالات سری آخر را هم مطرح بکنند و سپس جواب مقاله را منتشر کنند.


بالاخره آقای عباس زاده به سوالات شیخ علی چراتیان پاسخ دادند.

امروز 1 خرداد 97 بعد از وقفه ی زیاد ، آقای چراتیان نامه ی ششم را که حاوی آخرین سری سوالات است ، برای ما ارسال کردند. منتظر جواب آقای عباس زاده به این سوالات پایانی و سپس جوابیه ی اقای چراتیان به مقاله حجاب می مانیم.


نام مقاله : حجاب در اسلام

نویسنده : مهدی عباس زاده


دانلود مقاله حجاب در اسلام با لینک مستقیم

دانلود نامه چهارم منتقدان

دانلود جواب نویسندگان مقاله به نامه چهارم

دانلود نامه پنجم منتقدان

دانلود جواب نویسندگان مقاله به نامه پنجم

پاسخ به سوالات سری چهارم

 دانلود نامه ششم

استفتاء از 20 مرجع تقلید و عالم دینی حول آیه 31 نور