اگر از شما بپرسند، آیا دایی ، عمو و داماد محرم هستند یا نامحرم؟ شما با قاطعیت جواب خواهید داد : بله ، این مسئله که بسیار واضح هست و کسی درباره محرم بودن اینها شکی ندارد. اما امروز تصمیم گرفتم مقاله ای که بر مبنای فقه گویای قرآنی نوشته شده ، در اختیار شما قرار دهم که یقین شما را به شک یا بالاتر ، به یقینی مخالف یقین قبلیتان تبدیل کند و آن این است که برایتان ثابت شود دایی ، عمو و داماد نامحرم هستند. 

البته باید بگوئیم بنده مخالفم که به خاطر مصلحت اندیشی مطلبی که حق است یا اگر هم حق نیست اما جای بحث دارد تا صدق و کذبش مشخص شود ،  سانسور کنم ، از این رو مقاله ی زیر را به شما تقدیم می کنم.

نویسندگان مقاله پس از نوشتن این مقاله آن را برای برخی پژوشگران فرستاده و درخواست پاسخ کردند.

بعد از این درخواست دو تن از منتقدان لطف نمودند و در نامه اول ، سوالاتی را برای آقای مهدی عباسزاده (از نویسندگان مقاله حجاب در اسلام) ارسال نمودند تا مبانی فکری و نظریشان مشخص گردد تا بعد از اتمام سوالات ، ردّیه خود را بر این مقاله بنویسند.

نویسندگان مقاله نیز پس از دریافت نامه اول به تمام سوالات این منتقدان جواب دادند .سپس این دو پژوهشگر نامه دوم و سومشان را که حاوی سوالاتی جدیدی بود ، برای آقای عباس زاده فرستادند و آقای عباس زاده نیز به برخی سوالات پاسخ داده و به تعدادی هم پاسخ ندادند و علت را چنین ذکر کردند که « چون باقی سوالات طرح شده را خارج از موضوع دیدم، از پاسخ به آن خودداری کردم»

در نامه چهارم ، منتقدان سوالات پاسخ نداده شده قبل را به علاوه سوالات جدید برای آقای عباسزاده فرستاده و مطالبه جواب کردند و نویسندگان مقاله  نیز در جواب نامه چهارم ، جریان ارسال سوالات پی در پی را به نقد و چالش کشیدند و در بخشی از جواب نامه نوشتند : «اگر آقایان در برابر استدلالهای مندرج در مقاله (حجاب در اسلام) ردّی دارند مطرح کنند و ما پاسخ دادن به سوالاتی که پایانی ندارد و خارج از بحث می باشد را صلاح نمی دانیم».

ما در مقاله «حجاب در اسلام» متن مقاله را همراه با سوالات پاسخ داده شده نامه اول تا سوم آورده ایم و سپس  نامه چهارم  و نامه پنجم منتقدان را همراه با جوابیه نویسندگان مقاله را در اختیار شما قرار می دهیم و هم اکنون نیز جواب نویسندگان مقاله به نامه پنجم منتقدان  در اختیار شما قرار می دهیم و  منتظر جواب از طرف منتقدان مقاله باقی می مانیم.


نام مقاله : حجاب در اسلام

نویسنده : برخی از قران پژوهان

دانلود مقاله حجاب در اسلام با لینک مستقیم

دانلود نامه چهارم منتقدان

دانلود جواب نویسندگان مقاله به نامه چهارم

دانلود نامه پنجم منتقدان

دانلود جواب نویسندگان مقاله به نامه پنجم