هدف این مقاله تبیین جایگاه «ظنّ» در فهم آموزه های دینی است. در این موضوع همان طور که از عنوان مقاله نیز پیداست تنها از قرآن کمک گرفته شده است و از احادیث و میزان دلالت آنها بر حجیت «ظن» سخنی به میان نیامده است و بدیهی است نتیجه ای که از آیات قرآن استفاده شده مبتنی بر احادیث متواتر مورد قبول فریقین نیز هست چنانچه روایات نیز مشعر به آن است.


توجه : نشر این مقاله به معنای تایید تمام محتویات آن نمی باشد و تحقیق حول صحت یا سقم برخی از مطالب آن بر عهده خواننده می باشد.


عنوان مقاله : حجیت یا عدم حجیت ظن از دیدگاه قرآن

نویسنده : محمد جوکار

دانلود مقاله با لینک مستقیم