اسفندیار رحیم‌مشایی (رئیس دفتر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد) روز شنبه 1388/10/20در پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی در ضمن یک سخنرانی پیرامون مدیریت انبیاء سخنانی مطرح کرد و ادعا کرد که انبیا الهی نتوانستند مدیریت کنند. این سخنرانی با انتقادهایی از طرف صاحب نظران و مسئولین کشور روبه رو شد. از جمله منتقدین می توان آیت الله صادقی تهرانی را نام برد.

هم اکنون متن سخنرانی رحیم مشایی ویژه مدیریت انبیاء همراه با پاسخ فقیه قرآنی تقدیم شما خواننده محترم می گردد.


دریافت فایل با لینک مستقیم - فایل PDF

دریافت فایل با لینک مستقیم - فایل WORD