سلسله دروس خارج فقه علامه صادقی تهرانی متجاوز از هزار جلسه است که از میان آن تنها 51 جلسه ، ضبط ویدیوئی شده است. ما نیز از میان 51 جلسه ، 23 گزیده مُقطّع انتخاب کردیم و تحت عنوان مجموعه (زمزمه) منتشر می کنیم. در ضمن 3 گزیده دیگر که توسط موبایل و موسسه نشر آثار علامه محمد تقی جعفری فیلم برداری شده است را به این مجموعه اضافه کردیم و جمعا تعداد این مجموعه به 26 عدد رسید.


قسمت 1 : تعلق زکات به تمام اموال
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین

قسمت 2 : نسیان وحی
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین
قسمت 3 : یادی از علامه محمد تقی جعفری
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین
قسمت 4 : معنای (یُسَبّحُ بِحَمده)
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین
قسمت 5 : در محضر فقیه قرآنی
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین
قسمت 6 : حمله انتقادی به علماء
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین
قسمت 7 : علت اختلاف برداشت از قرآن
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین
قسمت 8 : باطل نشدن روزه با تدخین
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین
قسمت 9 : حرمت ازدواج با زناکار
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین
قسمت 10 : انسداد باب علم 1
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین
قسمت 11 : استصحاب حکمی
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین
قسمت 12 : اهمیت قرآن در تفقه دینی
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین
قسمت 13 : انسداد باب علم 2
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین
قسمت 14 : محرّمات نکاح
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین
قسمت 15 : همکاری در گناه
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین
قسمت 16 : انتقاد از فقه سنتی
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین

قسمت 17 : فریادگران قرآن
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین

قسمت 18 : ممانعت از پخش تفسیر قرآن
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین

قسمت 19 : علم اصول در ترازوی نقد
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین

قسمت 20 : ربا ، حرام حلال شده !
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین

قسمت 21 : تعلیم قرآن توسط رسول اکرم (ص)
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین

قسمت 22 : دلالت الفاظ قرآن
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین

قسمت 23 : ارث زن از اموال شوهر
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین

قسمت 24 : رجعت ، قیام و حکومت امام مهدی (عج)
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین

قسمت 25 : قرآن از رجعت در آخرالزمان می گوید
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین

قسمت 26 : موعظه ربانی
دانلود با کیفیت بالا (با موزیک)
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با کیفیت پایین (با موزیک)
دانلود با کیفیت پایین
مشاهده آنلاین