مجموعه صوتی آوای رسالت گزیده ای از برترین سخنان آیت الله العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی است که بیشتر گزیده هایی منتخب از تفسیر موضوعی، فقه مقارن، بیوگرافی فقیه قرآنی می باشد. این مجموعه حاوی مهمترین مباحث تفسیری، فقهی، اصولی، عقیدتی، کلامی، اجتماعی و سیاسی است که از دیر زمان  تا کنون مورد بحث و اختلاف میان اندیشمندان و علماء اسلامی بوده است. تاکنون 420 گزیده از سخنان فقیه قرآنی آمده شده که ما آن را در دو بخش منتشر می کنیم . هر بخش شامل 210 گزیده می باشد.

هرچند بسیاری از این گزیده ها در وب سایت های دیگر وجود دارد اما آوای رسالت دارای ویژگی های منحصر به فرد زیر است :

  • نویز(noice) یا همان خش خش و هوای موجود در این گزیده ها تا حد عالی حذف گردیده است .
  • بیش از 200 از گزیده این مجموعه ، برای اولین بار در فضای سایبر منتشر می شود.
  • در این مجموعه تنها به ذکر نام گزیده بسندیده نشده و شرحی مختصر از هر گریده نیز صورت گرفته که با دانلود فایل pdf شرح موضوعی ، می توانید شرح مختصری از هر 420 گژیده را ببینید.
ما یک کانال تلگرامی نیز برای نشر این گزیده ها با عنوان کانال « آوای رسالت » به آدرس زیر نیز راه اندازی کردیم :


دانلود شرح مختصر موضوعی آوای رسالت - فایل PDF
دانلود شرح مختصر موضوعی آوای رسالت - فایل WORD

دانلود 210 فایل زیر به صورت یکجا (فایل فشرده)

دانلود آوای رسالت به صورت تکی


R

عنوان + دانلود

R

عنوان + دانلود

R

عنوان + دانلود

۰۱

استدلال به قرآن برای اثبات ظنیت قرآن

۷۱

آیات اسلام

۱۴۱

حدیث امام علی حول نقصان عقل زنان

۰۲

ابعاد جسمی و روحی انسان

۷۲

آیات الاحکام ۱

۱۴۲

حدیث توحیدی امام علی

۰۳

اثبات نیازمندی ارواح و فرشتگان به آب

۷۳

آیات الأحکام ۲

۱۴۳

حدیث قرطاس

۰۴

اثبات ولایت معصومین با یک آیه ۱

۷۴

آیات مخیل اثبات جبر

۱۴۴

حرمت تبعیت از ظن وگمان

۰۵

اثبات ولایت معصومین با یک آیه ۲

۷۵

آیت الله مدرسی ۱

۱۴۵

حرمت شرابخواری و حلیت آب انگور ثلان نشده غیر مسکر

۰۶

اجتهاد و تقلید

۷۶

آیت الله مدرسی ۲

۱۴۶

حرمت شرب خمر

۰۷

اجماع و عقل کاشف یا مشرع احکام؟

۷۷

آیت الله مدرسی ۳

۱۴۷

حرمت طلاق زوجه در حالت یسر توسط زوج

۰۸

احادیث از نظر متن و سند

۷۸

آیت رسولی و رسالتی

۱۴۸

حرمت قمه زنی

۰۹

احادیث جعلی

۷۹

آیه امانت

۱۴۹

حرمت گوشت خرگوش

۱۰

احادیث فصل الخطاب در تحریف قرآن

۸۰

آیه انا انزلناه حکما عربیا

۱۵۰

حرمت نکاح با زانی

۱۱

احکام ثابت تورات در اسلام

۸۱

آیه ثم افیضوا من حیث افاض الناس

۱۵۱

حضرت ایوب (ع)

۱۲

احکام منسوخ قرآنی

۸۲

آیه جَبّ

۱۵۲

حضرت زهراء ۱

۱۳

ادبیات قرانی

۸۳

آیه لا تاکلوا اموالهم الی اموالکم‏

۱۵۳

حضرت زهراء ۲

۱۴

ادخال فلسفه در فقه

۸۴

آیه محور در اجتهاد و تقلید

۱۵۴

حلیت روزه سکوت

۱۵

ادیب قرانی

۸۵

آیه ی نافرین

۱۵۵

حلیت سلام بر کفار

۱۶

اذن ولی در ازدواج دختر

۸۶

آیه لاتقف ما لیس لک به علم

۱۵۶

حلیت نکاح منقطع

۱۷

ازدواج با اهل کتاب

۸۷

بحث ویژه بسم الله با شیخ بن سبیل

۱۵۷

حمله به مسجد امام رضا ۱

۱۸

استدلال قرآنی بر حجیت ظن خاص ۱

۸۸

بحثی با امام خمینی

۱۵۸

حمله به مسجد امام رضا ۲

۱۹

استدلال قرآنی بر حجیت ظن خاص ۲

۸۹

بحثی با آیت الله شبیری زنجانی

۱۵۹

حمله علمی به علما‏‏

۲۰

استعانت در توضّو

۹۰

بیع از نظر شیخ انصاری ۱

۱۶۰

خاطره ای از آیت الله خویی

۲۱

استغفار ابراهیم برای آذر

۹۱

بیع از نظر شیخ انصاری ۲

۱۶۱

خاطره ای از علامه امینی

۲۲

استقلال قرآنی عُمری و وهابی

۹۲

بیع انگور برای ساخت مسکرات

۱۶۲

خلود در جهنم 1

۲۳

استدلال قرآنی بر حجیت اجماع!

۹۳

بیع

۱۶۳

خلود در جهنم 2

۲۴

استیعاب طولی مسح پا

۹۴

پاسخ به تهمت حسبنا کتاب الله

۱۶۴

خلیفه الله 1

۲۵

استیعاب عرضی مسح پا ۱

۹۵

پاسخ به یک استفتاء  قرآنی

۱۶۵

خلیفه الله 2

۲۶

استیعاب عرضی مسح پا ۲

۹۶

تثلیث و وحدت

۱۶۶

خلیفه الله 3

۲۷

اسجدوا لآدم

۹۷

تجارت و خیارات

۱۶۷

خواب اصحاب کهف

۲۸

اسلام بدون قرآن

۹۸

تجرد روح ۱

۱۶۸

خواب آیت الله مرعشی

۲۹

اسم ابراهیم در سریانی

۹۹

تجرد روح ۲

۱۶۹

خواندن آیات سجده دار در نماز

۳۰

اشتباه آیت الله نائینی

۱۰۰

تجرد روح ۳

۱۷۰

دابة الارض

۳۱

اصول دین ۱

۱۰۱

تجرد روح ۴

۱۷۱

درایت در احادیث

۳۲

اصول دین ۲

۱۰۲

تجرد روح ۵

۱۷۲

درس اخلاق

۳۳

اصول دین ۳

۱۰۳

تجرد روح ۶

۱۷۳

دست شیطان

۳۴

اصول دین ۴

۱۰۴

تحریف و ظنیت قرآن از نظر علماء

۱۷۴

دعا در شهر رمضان

۳۵

اصول دین ۵

۱۰۵

تحریم متعتان توسط عمر

۱۷۵

دعای ندبه و روضه ی امام زمان

۳۶

اعجاز علمی قران

۱۰۶

تحمیل بر لغت قرآن

۱۷۶

دعای یا محمد و یا علی اکفیانی فانکما کافیای

۳۷

اعداد کلمات قرآنی

۱۰۷

تحمیل علوم تجربی بر قرآن

۱۷۷

دعوت به مناظره

۳۸

اعلم العلماء

۱۰۸

تحمیلات شیخ طوسی بر قرآن

۱۷۸

دکتر علی شریعتی

۳۹

آقا بزرگ تهرانی

۱۰۹

تحمیلات مکتب تحمیل

۱۷۹

دل خونین

۴۰

اقامه نماز با لباس زیر

۱۱۰

تدریس در مسجد الحرام

۱۸۰

دموکراسی

۴۱

الذی بیده عقدة النکاح

۱۱۱

ترجمه قرآن

۱۸۱

دیه انگشت زن 1

۴۲

امام خمینی

۱۱۲

تزویج دختر صغیره

۱۸۲

دیه انگشت زن 2

۴۳

امام شناسی ۱

۱۱۳

تسخیر

۱۸۳

دیه قتل خطائی

۴۴

امام شناسی ۲

۱۱۴

تشابه آیه ی اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

۱۸۴

ذبیحه اهل کتاب

۴۵

امتیازات قرآن بر حدیث

۱۱۵

تشریح ولی فقیه

۱۸۵

ذنب رسول الله

۴۶

امر به علم

۱۱۶

تعلق زکات به تمامی اموال

۱۸۶

ربا بین زوج و زوجه

۴۷

امر بین الامرین

۱۱۷

تفرقه و وحدت

۱۸۷

ربا بین مسلم و کافر

۴۸

امکان طولانی شدن عمر  در انسان ها

۱۱۸

تفسیر آیه قل الله شهید بینی و بینکم

۱۸۸

رباء معاوضه ای

۴۹

ان نبدل امثالکم

۱۱۹

تقدم اقامه نماز قضا بر نماز حاضر

۱۸۹

رجحان قرآن بر روایت

۵۰

انتقاد از اسلام موجود

۱۲۰

تقطیع احادیث

۱۹۰

رد الشمس

۵۱

انتقاد از شرعمداران

۱۲۱

تقلید از اعلم یا اتقی؟

۱۹۱

رد تحیه

۵۲

انتقاد از شیخ طوسی

۱۲۲

تقیه در بیان فتاوای قرآنی؟

۱۹۲

رد مبحث اصول لفظی درفقه

۵۳

انتقاد از علما ویژه آب کر

۱۲۳

تکلیف مکلفین در برابر اختلاف آراء

۱۹۳

ردالشمس و دابه الارض

۵۴

انتقاد از فقه سنتی

۱۲۴

توحید ابراهیم

۱۹۴

روایات چهل حدیث

۵۵

انحرافات مسیحیان

۱۲۵

تیمم با خاک خبیث ۱

۱۹۵

روشنگری فقهی

۵۶

انحصار مصداق اولی الامر در معصومین

۱۲۶

تیمم با خاک خبیث ۲

۱۹۶

روضه حضرت زهرا 1

۵۷

انسانهای آسمانی

۱۲۷

جامع قرآن

۱۹۷

روضه حضرت زهرا 2

۵۸

انواع تحریم

۱۲۸

جایگاه عقل در دستیابی به احکام

۱۹۸

ریش تراشی 1

۵۹

انواع نسخ

۱۲۹

جعل حکم در موضوعات جدید

۱۹۹

ریش تراشی 2

۶۰

اهانت به اهل البیت

۱۳۰

جعل در روایات

۲۰۰

رییس دانشگاه مدینه

۶۱

آیت الله جواد بلاغی

۱۳۱

جمعیت شیعه

۲۰۱

زکات دادن به غیر شیعه

۶۲

آیت الله محمد هادی میلانی

۱۳۲

جنابت شیطانی

۲۰۲

زکات

۶۳

آیه وصیت

۱۳۳

چرا باید دعا کنیم؟

۲۰۳

زمان افطار روزه 1

۶۴

آیه  تطهیر

۱۳۴

چرا تقیه نمی کنم

۲۰۴

زمان افطار روزه 2

۶۵

آیه  مودت

۱۳۵

حافظوا علی الصلوات

۲۰۵

سجده بر مهر 1

۶۶

آغاز سن تکلیف ۱

۱۳۶

حجاب

۲۰۶

سجده بر مهر 2

۶۷

آغاز سن تکلیف ۲

۱۳۷

حد مطاف

۲۰۷

سحر کردن پیامبر 1

۶۸

آغاز سن تکلیف ۳

۱۳۸

حدث نبودن مستی برای طهارت

۲۰۸

سحر کردن پیامبر 2

۶۹

آغاز سن تکلیف ۴

۱۳۹

حدیث احتجاج

۲۰۹

سحر و جادو

۷۰

آغاز سن تکلیف 5

۱۴۰

حدیث الطرق الی الله

۲۱۰

سرطان الکلام