اسرائیلیات مجموعه عقائد و آرای یهودیان و مسیحییان (غیر مسلمانان) است که به دست پیروان آن ادیان در حوزه اندیشه اسلامی راه یافته است.

ما در تفسیر الفرقان شاهد ذکر برخی از روایات اسرائیلی هستیم که مفسر با شدت هر چه تمام تر به اسرائیلی بودن آن حکم داده است . این تعداد روایات بنا بر استقصاء ما به 33 مورد می رسد که با دقت و مطالعه به نکاتی چند دست یافته ایم که خواننده را بدان توجه می دهیم.


نام مقاله : جایگاه اسرائیلیات در تفسیر الفرقان 

نویسنده : دکتر جعفر فیروزمندی بند پی

دانلود مقاله با لینک مستقیم