علامه صادقی تهرانی در ابتدای امر بر این باور بودند که ملاک قصر صلاة و افطار صوم مسافر، مسیرة الیوم است یعنی بعد از هشت فرسنگ مسافرت ، نماز شکسته نمی شود بلکه  پس از یک روز مسافرت با وسیله غالب سفر امروزی (ماشین و خودرو)  که چندین هزار کیلومتر می شود نماز قصر و روزه افطار می گردد . ایشان در کتاب نماز مسافر که هم اکنون پیش روی شماست به اثبات این نظر پرداخته اند . اما ایشان پس از تدبر عمیق تر در قرآن در این مساله تغییر نظر دادند و به این نتیجه رسیدند که نماز تنها در حالت خوف (ترس) شکسته می شود و آن هم از نظر کمّی شکسته نمی شود که نماز چهار رکعتی ، دو رکعت شود بلکه فقط از نظر کیفی شکسته می شود و روزه نیز تنها در حالت عسر و حرج افطار می شود و مسافرت هیچ نقشی در افطار صوم و قصر نماز ندارد. ایشان در کتاب نماز و روزه مسافران طبق نصوص قرآنی نظر دومشان را به اثبات رسانده اند.


نام کتاب : نماز مسافر

نویسنده : علامه دکتر محمد صادقی تهرانی

دانلود کتاب با لینک مستقیم


مطالب مرتبط :