آیت الله طاهری خرم آبادی از سخنرانی تند آیت الله صادقی می گوید

سخنرانی‌ بسیار تند دکتر صادقی تهرانی‌ در سالگرد رحلت‌ آیت‌ الله بروجردی


آمدن‌ آقای‌ کمالوند از تهران‌ به‌ قم‌ مصادف‌ بود با ایام‌ اولین‌ سالگرد ارتحال‌ آیت الله بروجردی

آیت الله بروجردی در فروردین سال‌ 1340 فوت‌ کرده‌ بود و امسال‌ به‌ مناسبت‌ اولین‌ سالگرد وفات ایشان‌ مجالس‌ ختمی‌ در مسجد اعظم‌ قم‌ برگزار می‌شد.

در یکی‌ از این‌ مجالس‌، آقای‌ دکتر محمد صادقی‌ که‌ آن‌ وقت‌ در دانشگاه‌ تدریس‌ می‌کرد، منبر رفت‌.

سخنرانی‌ آقای‌ دکتر صادقی‌ ، سخنرانی‌ بسیار تندی‌ بود که‌ در آن‌، وی‌ به‌ رژیم‌ شاه‌ و اسرائیل‌ و صهیونیستها و ایادی‌ آنها حملات‌ تندی‌ کرد، به‌ گونه‌ای‌ که‌ انتظار می‌رفت‌ وقتی‌ که‌ از منبر پائین‌ بیاید، در همان‌ مسجد یا بیرون‌ مسجد دستگیرش‌ کنند.

امام‌ هم‌ در آن‌ مجلس‌ حضور داشت‌.

این‌ را هم‌ یادآوری‌ کنم‌ که‌ به‌ هنگام‌ حضور امام‌ در این‌ مجالس‌، طلبه‌ها صلوات‌ می‌فرستادند و ورود و خروج‌ حضرت‌ امام‌ با صلوات‌ و احساسات‌ طلبه‌ها همراه‌ بود.

قبلاً این‌ گونه‌ مسائل‌ به‌ خاطر خلق‌ و خوی‌ خاص‌ حضرت‌ امام‌ وجود نداشت‌؛ امّا مدتی‌ بود به‌ خاطر مبارزه‌ با حکومت‌ و اهمیت‌ دادن‌ به‌ امام‌، این‌ مسائل‌ در حوزه‌ به‌ وجود آمده‌ بود.

در هر صورت‌ در پایان‌ مجلس‌ ختم‌، امام‌ به‌ طرف‌ منزل‌ حرکت‌ می‌کنند.

آقای‌ هاشمی‌ رفسنجانی‌ که‌ در آن‌ زمان‌ در قم‌ بودند، در راهروی‌ مسجد اعظم‌ آمد کنار حضرت‌ امام‌ و من‌ هم‌ این‌ طرف‌ امام‌ بودم‌.

آقای‌ هاشمی‌ به‌ امام‌ گفت‌ که‌ آقای‌ صادقی‌ را دستگیر می‌کنند.

امام‌ فرمود: «بگوئید بیاید منزل‌ ما».

آقای‌ دکتر صادقی‌ به‌ هر شکلی‌ بود به‌ منزل‌ امام‌ رفت‌ و یکی‌ دو روز در آنجا ماند و بعد هم‌ با یک‌ عمامه‌ سیاه‌ او را شبانه‌ از منزل‌ امام‌ خارج‌ کردند؛ چون‌ مأمورین‌ رژیم‌ فهمیده‌ بودند که‌ دکتر صادقی‌ به‌ منزل‌ امام‌ آمده‌ است‌.

به‌ همین‌ دلیل‌ دور و بر منزل‌ امام‌ را کنترل‌ می‌کردند و مراقب‌ بودند تا به‌ محض‌ خارج‌ شدن‌ دکتر صادقی‌ از منزل‌ امام‌، دستگیرش‌ کنند.

او از آنجا به‌ طرف‌ عراق‌ رفت‌ و تا این‌ اواخر هم‌ که‌ طلبه‌ها را از عراق‌ بیرون‌ کردند، در همانجا اقامت‌ داشت‌.


آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی (امام جمعه اصفهان)