گفته شده امر ظهور در وجوب است نه نص در آن زیرا نهایت چیزی که امر بر آن دلالت دارد بعث مخاطب است و این بعث می تواند نسبت به کار راجح و واجب صورت گیرد پس اگر ما باشیم و امر مثلا اقم الصلاة ممکن است صلاة واجب باشد یا راجح اما چون ممکن است در صورت ترک امتثال ، ترک واجب کرده باشیم پس احتیاط ایجاب می کند که اگر هیچ قرینه ای دال بر عدم وجوب آن وجود ندارد آن را حتما واجب دانسته و انجام دهیم اما در این مقاله قرآنی با استناد به آیات متعدد قرآن ثابت می کنیم که امور قرآنی نص در وجوب و نواهی قرآن نص در حرمت دارند مگر آنکه قرینه ای در کار باشد.


توجه : نشر این مقاله به معنای تایید تمام محتویات آن نمی باشد و تحقیق حول صحت یا سقم برخی از مطالب آن بر عهده خواننده می باشد.


نام مقاله : امر و نهی در قرآن

نویسنده : -

دانلود مقاله با لینک مستقیم