شعری در فراق ولیّ امر مسلمین جهان،

الامام القائم المنتظر«عجّل الله تعالی فرجه الشّریف»

از: محبّ دلسوخته مهدی آل محمّد(علیه السلام) عالم غریب قرآنی، آیة الله صادقی تهرانی«دامت برکاته» که در عید نیمه شعبان به سال 1338 هـ.ش سروده اند.

این هدیه معنوی به دوستداران احیای معارف قرآن درسراسر جهان تقدیم می گردد.


ای شمس فروزان که پس ابر نهانی

از دیده نهانی و به دلها تو عیانی


هان ای مه تابان که تویی هاله ایمان

برخیز و بیا منتظر توست جهانی


دلباختگانیم به دیدار تو دلدار

دلسوختگانیم که از دیده نهانی


ای آنکه مه و خور زِ رُخت نور گرفته

پرتو ز جمالت شبِ دِیجور گرفته


ای آنکه وجودت سبب جود الهی است

هستی همه ازهستی تو نورگرفته


دلباختگانیم به دیدار تو دلدار

دلسوختگانیم که از دیده نهانی


ای کعبه آمال محبّان که بگِردت

گردنده هم از جمله آمال گذشته


ای شمع فروزان هدایت که دراین جمع

پروانه عشقت ز پرو بال گذشته


دلباختگانیم به دیدار تو دلدار

دلسوختگانیم که از دیده نهانی