مجموعه استفتائات آیت الله صادقی تهرانی بالغ به ۴۷۶ مورد است. ما تنها ۴۱ مورد از این استفتائات را در دسترس شما قرار می دهیم که متن استفتاء همراه با جواب معظم له می باشد. در این ۴۱ استفتاء بیش از ۳۰۰ سوال مطرح گردیده است.

اما درباره دیگر استفتائات باید عرض کنیم که :

۷۲ مورد آن توسط ایمیل در زمان بیماری حضرت استاد صورت گرفت که متاسفانه به اکثر آن پاسخی داده نشد که هم اکنون تنها متن استفتاء بدون جواب معظم له را در اختیار داریم و در صورتی که جواب موارد محدودی که پاسخ داده شده را به دست آوردبم ، در اختیارتان قرار می دهیم.

۱۱۳ مورد نیز توسط مرکز تحقیقات فقهی امام خمینی وابسته به قوه قضائیه صورت گرفته است که هم اکنون در دست یکی از شاگردان ایشان است و منتظریم که پس از ویرایش در دسترس ما قرار دهد.

۲۵۰ مورد نیز در انحصار دفتر بیت معظم له (سایت فرقان) می باشد که آن را بایگانی کرده اند و به دست ما نخواهد رسید تا زمانی که خودشان اقدام به انتشار نمایند.


دانلود مجموعه استفتائات با لینک مستقیم