در بسیاری از حوزه های علمیه مرسوم است که در روز چهارشنبه برای تقویت و تکامل روحی و معنوی طلاب درس اخلاق برگذار کنند. برخی از علما و اساتید علاوه بر روزهای چهارشنبه به صورت جداگانه نیز اقدام به برگذاری درس اخلاق به صورت مستمر نیز می نمایند.

آیت الله محمد صادقی تهرانی نیز بر مبنای قرآن اقدام  به برگذاری درس اخلاق نمود و چه درس اخلاقی برتر از درس اخلاقی که مبنا و محورش قرآن باشد ، کتابی که هدی للناس و بینات من الهدی است.

از سلسله دروس اخلاقی آیت الله صادقی متاسفانه فقط 10 جلسه ضبط گردیده است. البته دروس اخلاقی ایشان منحصر در همین 10 جلسه نمی باشد بلکه در در بسیاری از سخنرانی های تفسیری و فقهی خویش بخشی از سخنانشان را به بیان نکات اخلاقی پرداخته اند .فقط این 10 جلسه به صورت اختصاصی پیرامون مبحث اخلاق است.


دانلود 10 جلسه درس اخلاق در یک فایل فشرده