پس از بررسی دروس آیت الله صادقی تهرانی توانستیم 15 جلسه اختصاصی پیرامون مبحث ولایت (خدا ، رسول ، ائمه، فقهاء) به دو زبان عربی و فارسی پیدا کنیم. قابل به ذکر است که ایشان در سخنرانی های  بسیاری حول این مبحث صحبت هایی کرده اند ، اما علت گزینش این جلسات ، مختص بودن آن به مبحث ولایت است.


دانلود دروس جامع ولایت در یک فایل فشرده


از میان این 15 جلسه ، دو جلسه که دارای اهمیت بیشتری بود و به صورت خلاصه انواع ولایت (خدا ، رسول ، ائمه، فقهاء) شرح داده می شود را به صورت تکی برای دانلود نیز قرار می دهیم :


دانلود جلسه اول

دانلود جلسه دوم