نرم افزارهای زیر توسط وبلاگ «صادقی تهرانی» برای سیستم عامل اندروید تهیه شده است.


  دانلود کتاب قرآن کریم(شامل متن عربی و ترجمه فارسی) و خلاصه رساله توضیح المسائل نوین

دانلود کتاب قرآن کریم(فقط ترجمه فارسی) و خلاصه رساله توضیح المسائل نوین

دانلود کتاب قرآن کریم(فقط ترجمه فارسی)

دانلود خلاصه رساله توضیح المسائل نوین

کار کردن با این برنامه ها بسیار ساده است. ضمناً مهمترین مزیت این برنامه ها اینست که وقتی برنامه را می بندید، در اجرای بعدی، از آخرین محل مطالعه شده می توانید ادامه دهید.


دانلود نرم افزار قرآن من (انواع ترجمه های قرآن)

برنامه قرآن من برای آندروید شامل انواع ترجمه ها به انواع زبانها (از جمله ترجمه آیت الله صادقی تهرانی) و انواع قرائتها (البته باید بعد از نصب برنامه، ترجمه ها و قرائتهای دلخواه را از طریق منوی برنامه دانلود نمایید)