آیت الله العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی تنها فقیه در عصر غیبت کبری است که توانستند دو دوره درس خارج فقه را به اتمام برسانند و علت این موفقیت قرآن محوری ایشان بود زیرا قرآن محوری راه را کوتاهتر و رسیدن به مطلوب را بر پویندگان حقیقت راهوارتر و آسان می گرداند.
این سلسله دروس مشتمل بر دو سلسله درس خارج فقه مقارن بود که از سال 1368 شروع و در سال 1377 به اتمام رسید. بیش از 800 جلسه از درس خارج ایشان به صورت صوتی ضبط گردید اما متاسفانه تنها 51 جلسه از درس خارج ایشان فیلمبرداری گردید که تنها جلسات از دروس فقهی ، کلامی ، اصولی و تفسیری ایشان است که فیلمبرداری شده است.
از میان 823 جلسه صوتی موجود از درس خارج فقه مقارن آیت الله صادقی تهرانی ، جلسات 1 الی 61 درس خارج فقه مقارن فیلم برداری شده است که از این 61 جلسه ، 10 جلسه نیز موجود نمی باشد و تنها 51 جلسه موجود می باشد.
جلساتی ناموجود از جلسات 1 الی 61 بدین شرح است : (4 – 14 – 21 – 27 – 38 – 45 – 46 – 47 – 51 – 58)
ما درس خارج فقه تصویری را مطابق با درس خارج فقه صوتی موضوع بندی کرده ایم ، از این رو می توانید جلسات ناموجود  از این 61 جلسه که فیلم برداری نشده یا فایل تصویری آن دارای نقص است ، از فایل صوتی موجود آن استفاده کنید. فایل صوتی 823 جلسه صوتی درس خارج فقه مقارن آیت الله صادقی تهرانی در پایگاه اینترنتی «رسولان» قرار داده شده است.

نکته ۱ : میانگین حجم هر جلسه بین 150 الی 200 مگابایت می باشد.

نکته ۲ : در فایل PDF زیر شرحی مختصر از محتوای هر جلسه نوشته ایم که می تواند برای شما مفید واقع شود.


دانلود شرح مختصر موضوعی دروس - فایل PDF

 

ردیف

جلسه معادل آن در درس خارج فقه صوتی

موضوع + تماشای آنلاین

دانلود

1

1

بلوغ و تکلیف

دانلود

2

2

بلوغ و تکلیف

دانلود

3

3

بلوغ و تکلیف

دانلود

4

5

بلوغ و تکلیف

دانلود

5

6

بلوغ و تکلیف

دانلود

6

7

بلوغ و تکلیف

دانلود

7

8

بلوغ و تکلیف

دانلود

8

9

حقوق زنان

دانلود

9

10

حقوق زنان

ادلّه فقه (قرآن و تحریف)

دانلود

10

11

ادلّه فقه

(قرآن و تحریف)

دانلود

11

12

ادلّه فقه

(قرآن و تحریف)

دانلود

12

13

ادلّه فقه

(قرآن و تحریف)

دانلود

13

15

ادلّه فقه

(قرآن و تحریف)

دانلود

14

16

ادلّه فقه

(قرآن و تحریف)

دانلود

15

17

ادلّه فقه

(قرآن و تحریف)

دانلود

16

18

ادلّه فقه

(قرآن و تحریف)

دانلود

17

19

ادله فقه

(عدم تحریف قرآن عصمت علمی با قرآن)

دانلود

18

20

ادله فقه

(عصمت علمی با قرآن)

دانلود

19

22

ادله فقه

(عصمت علمی با قرآن)

دانلود

20

23

ادله فقه

(عصمت علمی با قرآن)

دانلود

21

24

ادله فقه

(عصمت علمی با قرآن)

دانلود

22

25

ادله فقه

(عصمت علمی با قرآن)

دانلود

23

26

ادله فقه

(نسخ قرآن)

دانلود

24

28

ادله فقه

(نسخ قرآن)

دانلود

25

29

ادله فقه

(نسخ قرآن)

دانلود

26

30

ادله فقه

(نسخ قرآن)

دانلود

27

31

ادله فقه

(سنّت)

دانلود

28

32

ادله فقه

(سنّت)

دانلود

29

33

ادله فقه

(سنّت)

دانلود

30

34

ادله فقه

(سنّت)

دانلود

31

35

ادله فقه

(سنّت)

دانلود

32

36

ادله فقه

(سنّت)

دانلود

33

37

ادله فقه

(اجماع و عقل)

دانلود

34

39

ادله فقه

(اجماع و عقل)

دانلود

35

40

ادله فقه

(اجماع و عقل)

دانلود

36

41

ادله فقه

(اجماع و عقل)

دانلود

37

42

ادله فقه

(خبر واحد)

دانلود

38

43

ادله فقه

(خبر واحد)

دانلود

39

44

ادله فقه

(خبر واحد)

دانلود

40

48

ادله فقه

(خبر واحد)

دانلود

41

49

ادله فقه

(خبر واحد)

دانلود

42

50

ادله فقه

(خبر واحد)

دانلود

43

52

فریادگران قرآن

دانلود

44

53

مباحث لفظی علم اصول

دانلود

45

54

مباحث لفظی علم اصول

دانلود

46

55

مباحث لفظی علم اصول

دانلود

47

56

مهدویت

دانلود

48

57

اجتهاد و تقلید

دانلود

49

59

اجتهاد و تقلید

دانلود

50

60

اجتهاد و تقلید

دانلود

51

61

اجتهاد و تقلید

دانلود