مهجوریت قرآن در حوزات علمیه سبب شد آن چنان تورمی توسط  شرعمداران به مرور زمان در علم اصول پدید آمد که امروزه بسیاری از حوزویان به زائد بودن بیشتر مباحث علم اصول معتقدند و با تشکیل موسساتی درصدد اصلاح علم اصول برآمده اند که تاکنون نیز نتیجه ی قابل ذکری ، مشاهده نگردیده است.
آیت الله محمد صادقی تهرانی که تمام علوم حوزوی را بر مبنای قرآن به نقد کشید ، اندک ارزشی هم برای اصول حوزوی قائل نبود و حتی تدریس یک ماه علم اصول حوزه را هم اتلاف وقت و لهو الحدیث می دانست.
ایشان با نگاشتن کتاب «اصول الاستنباط بین الکتاب و السنه» با محوریت آیات قرآن و سنت قطعیه ضوابطی استوار برای اصول فقه تنظیم نمودند که علاوه بر صرفه جویی در وقت دانشپژوهان ، راه استخراج احکام فقهی را نیز روشن می کرد بر خلاف اصول فقه حوزوی که پس از سال ها اتلاف وقت طلاب ، باعث سردرگمی آنان در استخراج احکام نیز می شود.
آیت الله صادقی تنها در 154 جلسه کتاب اصول الاستنباط را تدریس کردند در حالی که درس خارج اصول دیگر مجتهدین بعضا تا 40 سال هم می رسد و کتابهای اصولیشان هم تا 20 جلد رسیده است.
استماع این 154 جلسه صوتی برای کسانی که می خواهند بر مبانی فقه قرآنی مسلط شوند الزامی است.
برای اطلاع از نظر آخر آیت الله صادقی پیرامون مبحث اجماع و خبر واحد ، اینجا را ببینید.

ما در این پست از جلسه 1 الی 75 را قرار دادیم و در پست بعدی که در اینجا قرار داده شده است از جلسه 76 الی 154 را قرار دادیم.

دانلود 154 جلسه دروس صوتی اصول فقه به صورت یکجا در یک فایل فشرده
دانلود کتاب «اصول الاستنباط بین الکتاب و السنه»
دانلود ترجمه فارسی کتاب «اصول الاستنباط بین الکتاب و السنه»
دانلود سلسه دروس صوتی اصول فقه به صورت تکی

ردیف

عنوان

دانلود

1

مقدمه اصول‏

دانلود

2

مقدمه اصول‏

دانلود

3

مقدمه اصول‏

دانلود

4

مقدمه اصول‏

دانلود

5

مقدمه اصول‏

دانلود

6

حقیقت شرعیه

دانلود

7

حقیقت شرعیه

دانلود

8

مشترک

دانلود

9

مشترک

دانلود

10

المشتق

دانلود

11

مفهوم

دانلود

12

مفهوم

دانلود

13

اوامر و نواهى

دانلود

14

امر و نهى

دانلود

15

امر و نهى

دانلود

16

امر و نهى

دانلود

17

مقدمه واجب

دانلود

18

مقدمه واجب

دانلود

19

نهى مقتضى فساد منهى عنه است

دانلود

20

اجتماع امر و نهى‏

دانلود

21

اجتماع امر و نهى‏

دانلود

22

فور و تراخى

دانلود

23

هل الامر بشى‏ء یقتضى النّهى عن ضدّه

دانلود

24

عام و خاص

دانلود

25

عام و خاص

دانلود

26

مطلق و مقید

دانلود

27

مطلق و مقید

دانلود

28

استثناء بعد مستثنیات عدة

دانلود

29

استثناء، مجمل، مبین

دانلود

30

مجمل و مبین

دانلود

31

نصوص و ظواهر کتاب‏

دانلود

32

نصوص و ظواهر کتاب‏

دانلود

33

نسخ

دانلود

34

نسخ

دانلود

35

ادلّه شرعیه

دانلود

36

ادلّه شرعیه

دانلود

37

خبر واحد

دانلود

38

خبر واحد

دانلود

39

خبر واحد

دانلود

40

خبر واحد

دانلود

41

ظاهر کتاب

دانلود

42

انسداد باب علم

دانلود

43

اجماع و شهرت

دانلود

44

عقل

دانلود

45

برائت

دانلود

46

برائت

دانلود

47

استصحاب

دانلود

48

استصحاب، اصل و دلیل

دانلود

49

اصل، دلیل، تعادل و تراجیح

دانلود

50

تعادل و تراجیح، خلاصه ادله شرعیه

دانلود

51

خلاصه اصول عملیه

دانلود

52

خلاصه اصول عملیه

دانلود

53

خلاصه اصول عملیه در مقابل ادله شرعیه‏

دانلود

54

الضوابط الفقهیه فى القرآن

دانلود

55

اصول استنباط - اجتهاد و تقلید

دانلود

56

اجتهاد و تقلید

دانلود

57

اجتهاد و تقلید

دانلود

58

اجتهاد و تقلید

دانلود

59

اصل 2 لا مسّ للقرآن الا للمطهرین

دانلود

60

اصل 2 لا مسّ للقرآن الا للمطهرین

دانلود

61

اصل 3 - الضوابط القرآنیة کافیة

دومین سالگرد فاجعه حمله به درس تفسیر قرآن

دانلود

62

اصل 4 - تمسّک بالکتاب

دانلود

63

اصل 5 - کفایة القرآن دون کفؤ الّا هامشیاً

دانلود

64

اصل 6 - وجوب اظهار الحق و حرمة کتمانه

اصل ۷ ـ الأسوة الحستة برسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)

دانلود

65

اصل 9 - الشارع هو اللَّه وحده لا شریک له

دانلود

66

اصل ۱۱ - شورى‏

دانلود

67

اصل ۱۱ - شورى‏

دانلود

68

اصل ۱۳ - وجوب الاستعفاف فى النوامیس‏

دانلود

69

اصل ۱۴ - لا ضرر و لا ضرار

دانلود

70

اصل ۱۴ - لا ضرر و لا ضرار

دانلود

71

اصل ۱۵ - انّما الاعمال بالنّیات‏

دانلود

72

اصل ۱۵ - انّما الاعمال بالنّیات‏

دانلود

73

اصل ۱۶ - اصالة الحلّ

دانلود

74

اصل ۱۷ - اصالة السعى

دانلود

75

اصل ۱۸ - اصالة الحَظْر عن الأکل و الایکال بالباطل‏

اصل ۱۹- عدم الحرج و العسر

دانلود