مهجوریت قرآن در حوزات علمیه سبب شد آن چنان تورمی توسط  شرعمداران به مرور زمان در علم اصول پدید آمد که امروزه بسیاری از حوزویان به زائد بودن بیشتر مباحث علم اصول معتقدند و با تشکیل موسساتی درصدد اصلاح علم اصول برآمده اند که تاکنون نیز نتیجه ی قابل ذکری ، مشاهده نگردیده است.
آیت الله محمد صادقی تهرانی که تمام علوم حوزوی را بر مبنای قرآن به نقد کشید ، اندک ارزشی هم برای اصول حوزوی قائل نبود و حتی تدریس یک ماه علم اصول حوزه را هم اتلاف وقت و لهو الحدیث می دانست.
ایشان با نگاشتن کتاب «اصول الاستنباط بین الکتاب و السنه» با محوریت آیات قرآن و سنت قطعیه ضوابطی استوار برای اصول فقه تنظیم نمودند که علاوه بر صرفه جویی در وقت دانشپژوهان ، راه استخراج احکام فقهی را نیز روشن می کرد بر خلاف اصول فقه حوزوی که پس از سال ها اتلاف وقت طلاب ، باعث سردرگمی آنان در استخراج احکام نیز می شود.
آیت الله صادقی تنها در 154 جلسه کتاب اصول الاستنباط را تدریس کردند در حالی که درس خارج اصول دیگر مجتهدین بعضا تا 40 سال هم می رسد و کتابهای اصولیشان هم تا 20 جلد رسیده است.
استماع این 154 جلسه برای کسانی که می خواهند بر مبانی فقه قرآنی مسلط شوند الزامی است.

ما در این پست از جلسه 76 الی 154 را قرار دادیم و در پست قبلی که در اینجا قرار داده شده است از جلسه 1 الی 76 را قرار دادیم.

دانلود 154 جلسه دروس اصول فقه به صورت یکجا در یک فایل فشرده
دانلود کتاب «اصول الاستنباط بین الکتاب و السنه»
دانلود ترجمه فارسی کتاب «اصول الاستنباط بین الکتاب و السنه»
دانلود سلسه دروس اصول فقه به صورت تکی


ردیف

عنوان

دانلود

76

اصل ۲۰ - عدم الغرر

دانلود

77

اصل ۲۱ - القرعة

دانلود

78

اصل ۲۱ - القرعة

دانلود

79

اصل ۲۲ - الامین مؤتمن لا یضمن

دانلود

80

اصل ۲۳ - اتلاف

دانلود

81

اصل ۲۴ - الاشتراک فى التکالیف‏

دانلود

82

اصل ۲۵ - قاعده میسور

دانلود

83

اصل ۲۷ - لا اجرة فى فعل الواجبات و ترک المحرمات

دانلود

84

اصل ۲۷ - لا اجرة فى فعل الواجبات و ترک المحرمات

دانلود

85

اصل ۲۷ و ۲۸ - تتمه واجبات و بحث تقیه

دانلود

86

اصل ۲۸ و ۲۹ - الاسلام یجبّ ما قبله

دانلود

87

اصل ۲۹ - الاسلام یجبّ ما قبله

دانلود

88

اصل ۳۰ - حرمة ابطال الاعمال‏

دانلود

89

اصل ۳۱ - لا سبیل للکافرین على المؤمنین‏

دانلود

90

اصل ۳۲ - حلّ الطّیبات و حرمة الخبائث

دانلود

91

اصل ۳۳ - حرمة ما اثمه اکبر من نفعه

دانلود

92

اصل ۳۴ - حرمة تبذیر و اسراف‏

دانلود

93

اصل ۳۵ - حرمة معونة الظالمین

دانلود

94

اصل ۳۶ - حرمة الکَوْن فى مجلس الظّلم الّا نهیاً أو إضطراراً

دانلود

95

اصل ۳۸ - سبیل المؤمنین‏

دانلود

96

اصل ۴۰ و ۴۱ - حرمة نقض العهد الصالح و اصل شعائر اللَّه

دانلود

97

اصل ۴۱ - شعائر اللَّه تعالى

دانلود

98

اصل ۴۲ - وجوب اعتزال الاذى

دانلود

99

اصل ۴۳ ـ الانفاق العفو

اصل ۴۴ - و جوب التقوى المستطاعة

دانلود

100

اصل ۴۵ ـ الإعتداء بالمثل

اصل ۴۶ ـ حرمة الإلقاء إلی التّهلکة

دانلود

101

اصل ۴۸ ـ الطهارة المطلقة

اصل ۵۱ ـ خلع النّعلین بالواد المقدّس

اصل ۶۱ ـ حرثیة النّساء

اصل ۶۳ ـ مماثلة حقوق الزّوجین

اصل ۶۵ ـ عدم جواز نکاح و إنکاح الداعین إلی النار

دانلود

102

اصل ۶۶ ـ یحرّم من الرضاع ما یحرّم من الرّضاعة

دانلود

103

اصل ۶۷ - الطلاق بید من أخذ بالساق رجلاً أوالمرأة عند العسر أو الحرج

دانلود

104

اصل ۶۸ - عدم عدة بعد الفراق الا لحمل أو احتماله أو موت الزوج

دانلود

105

اصل ۷۳ و ۸۵ - حرمة السّبّ الاستسباب و حلیة الانعام الا ما ذکر فى القرآن‏

دانلود

106

اصل ۸۷ و ۸۸ - عدم التزکیه و صید البحر

دانلود

107

دلیل مُشرّع

دانلود

108

اصول کلى - نهى از اتّباع غیرعلم

دانلود

109

اصول کلى - عمومات و اطلاقات

دانلود

110

ظن و علم ، عام و خاص

دانلود

111

تتمه عام و خاص و مطلق و مقید - باب علم مُنسدّ نیست

اواخر این درس، عرفانى است

دانلود

112

امر و نهى

دانلود

113

مقدمه اصول، جلسه اول

دانلود

114

مقدمه اصول، جلسه دوم

دانلود

115

مقدمه

دانلود

116

مقدمه - حقیقت شرعیه و مجاز

دانلود

117

القواعد الفقهیه

دانلود

118

القواعد الفقهیه

دانلود

119

شهادت بر علیه پدر و مادر

دانلود

120

اقرار العقلاء على انفسهم جائز

دانلود

121

اقرار العقلاء على انفسهم جائز

دانلود

122

مشترک لفظى

دانلود

123

دلالة الامر على النهى عن ضدّه و الفور و المرة

دانلود

124

عام و خاص و مطلق و مقید

دانلود

125

امر و نهى

دانلود

126

امر و نهى

دانلود

127

امر و نهى

دانلود

128

مقدمه واجب

دانلود

129

مقدمه واجب

دانلود

130

هل النهى یقتضى فساد المنهى عنه

دانلود

131

قرآن با حدیث نسخ نمى ‏شود

دانلود

132

قرآن با حدیث نسخ نمى ‏شود

دانلود

133

عقل‏ ‏‏‏

دانلود

134

تتمة حول العقل

دانلود

135

شارع، فقط خداى متعال است

دانلود

136

شارع، فقط خداى متعال است

دانلود

137

ضوابط کلى در اصول‏

دانلود

138

ضوابط کلى در اصول‏

دانلود

139

اصول عملیه

دانلود

140

اصول عملیه

دانلود

141

طهارت

دانلود

142

حلّیت طیبات و حرمت خبائث

دانلود

143

طیبات و خبائث

دانلود

144

ولادت با سعادت رسول الله (ص)

دانلود

145

لاضرر

دانلود

146

لاضرر

دانلود

147

لاضرر و لا ضرار

دانلود

148

القواعد الفقهیه

دانلود

149

تتمه لا ضرر

دانلود

150

لا حرج و لا عسر

دانلود

151

نفى عسر

دانلود

152

مبحث غرر

دانلود

153

مبحث غرر

دانلود

154

مبحث قرعه

دانلود